Levels — med bolag som Klarna, Svt, Schibsted och Vogue Scandinavia som kunder, liksom delägande i digitala ventures såsom Afripods, Ella, FeedbackFrog och Acamp — har precis genomfört en första closing om 11 mkr som del i en större expansionsfinansiering, i syfte att accelerera tillväxten och utveckla kunderbjudandet. 

Emissionslikviden ska dels användas till utveckling av kärnaffären, att leverera innovativa lösningar för digital transformation och digital utveckling till medelstora och stora företag och organisationer, men framförallt till att stärka balansräkningen och därmed möjliggöra för Levels att utöka sitt engagemang som aktiv delägare i digitalt baserade startups och scaleups inom ramen för bolagets Venture Studio-verksamhet. Målsättningen är att på sikt bli Nordens ledande Venture Studio och professionalisera de tidiga faserna av tillväxt i nära partnerskap med erfarna och drivna entreprenörer.

Finansiell rådgivare i transaktionen har varit Stadsholmen Equity. I samband med emissionen, som riktas till ett antal utvalda professionella investerare med erfarenhet av att bygga tjänsteföretag med fokus på tillväxt och värdeskapande, tillförs Levels inte bara kapital utan också värdefull kompetens, unik erfarenhet och nya nätverk. Totalt tillför emissionen Levels ca 11 mkr i nytt eget kapital och genom teckningsoptioner finns möjligheten att resa ytterligare drygt 5 mkr inom en tvåårsperiod.