Enligt Leiv Synnes, den nytillträdde VD:n för fastighetsbolaget SBB, kommer de inte att sälja tillgångar till rabatterat pris. I en intervju med Bloomberg News framhåller han: ”Vi kommer att sälja fastigheter till marknadsvärde – vi kommer inte att sälja några tillgångar till underpris”. Han förväntar sig att det kommer att finnas ”gott om intressenter” för försäljningen.

Synnes huvudfokus är bolagets strategiska översyn och han säger: ”Mitt huvudfokus kommer att vara att arbeta med den strategiska översyn som styrelsen har initierat och utvärdera möjligheterna att sälja hela bolaget – eller delar av det”. Han tidigare befann sig i rollen som finanschef på fastighetsbolaget Akelius.

Analytiker tror att en fullständig försäljning är osannolik och förväntar sig istället att köparnas intresse kommer att fokuseras på tillgångar som SBB:s äldreboenden och bostadsenheter.

Det har funnits spekulationer om att Synnes övergång till SBB var ett maktspel från Akelius sida. När han konfronterades med detta sade han: ”Jag är affärsfokuserad i allt jag gör. Mitt jobb är att skapa värde för SBB:s aktieägare. Det är för tidigt att säga om det inkluderar transaktioner med Akelius eller inte”.

På måndagen fortsätter SBB att rusa efter rekorddagen i fredags. I skrivande stund är B-aktien upp över 20 procent och handlas vis 6,35 SEK.