Den digitala hälsoaktören Learning to Sleep har skrivit ett avtal om samarbete med LifeComp vilket innebär att personer som genomgått en hälsonalys hos LifeComp och som har sömnproblem enklare kan bli behandlade.

LifeComp genomför hälsoanalyser på medarbetare i organisationer såväl som privatpersoner, och kopplade till dessa finns en önskan om att även kunna hjälpa personer med kroniska sjukdomstillstånd. I ett nytt samarbete kommer därför den digitala sömnmottagningen Learning to Sleep att erbjuda de med sömnproblem den mest effektiva behandlingen som finns på marknaden. Detta kommer framför allt att främja folkhälsan och hälsan för de som har haft sömnproblematik under många år, men ofta inte vetat vad de ska göra åt saken. De blir även en betydande positiv effekt för de företag som erbjuder detta till sina medarbetare då dålig sömn ger mindre effektiva medarbetare enligt tillgänglig forskning. Stress och dålig sömn kan ge så mycket som 20 % lägre produktivitet.

”Vi är otroligt glada över att LifeComp med sin avancerade hälsoanalys kontaktade oss och bad oss att bli deras partner inom området sömnbehandling. I våra kanaler ser vi att antalet personer som aktivt söker hjälp för sina sömnproblem har ökat under pandemin och vi vill givetvis kunna hjälpa så många som möjligt. Samarbetet med LifeComp gör att vi får ytterligare en kontaktyta mot marknaden och sannolikt kommer det att öka antalet patienter vi behandlar. Det är bra både för individen, sjukvården och resten av samhället” säger Micael Gustafsson, VD på Learning to Sleep.

Samarbetet startar under mars månad och förväntas påverka inflödet av patienter i bolaget under våren, dock kan inga förväntade volymer ges i nuläget.

”För LifeComp är det viktigt att kunna erbjuda en komplett tjänst. Vi väljer våra partners noga och Learning to Sleep är den aktör som vi ser som bäst inom sitt område. Vi ser att fler och fler lider av sömnproblem och nu är vi glada att kunna ge detta som ett komplement till vår hälsoanalys.” säger Fredrik Kjällander, VD på LifeComp.