Investmentbolaget Latour har nyligen meddelat att man investerar i Quandify genom sitt dotterbolag Latour Future Solutions AB. Quandify är ett företag som erbjuder ett intelligent vattenmätningssystem för både kommersiella och privata fastigheter. Systemet möjliggör kostnadseffektiv analys av vattenförbrukning, detektering av vattenläckage och fjärrstyrd vattenbrytning. Genom att kombinera dataanalys med patenterade sensorer och en användarvänlig app i en molnbaserad plattform har Quandify skapat en produktportfölj som har potential att revolutionera vattenhanteringen.

Quandify grundades 2017 och har sitt huvudkontor i Stockholm med 20 anställda. Bolaget har redan gjort betydande framsteg inom branschen och erbjuder innovativa lösningar för att effektivisera vattenförbrukningen i fastigheter. Med deras intelligenta system kan vattenförbrukningen minskas med upp till 40 procent, vilket i sin tur leder till en energibesparing på 8-16 procent. Genom att öka medvetenheten om vattenanvändning kan Quandify spela en viktig roll i att främja en mer hållbar vattenanvändning i samhället.

Enligt Pelle Mattisson, VD för Latour Future Solutions AB, är hållbar vattenanvändning ett av deras investeringsområden. Genom att investera i Quandify kan Latour bidra till att främja analyser och effektivisering av vattenförbrukningen inom fastigheter, på samma sätt som man redan gör inom elförbrukning. Genom att använda den innovativa teknologin från Quandify kan Latour hjälpa till att driva utvecklingen inom vattenhantering både nationellt och internationellt.

Investeringen kommer att genomföras genom en riktad nyemission i Quandify, vilket innebär att Latour Future Solutions AB blir minoritetsägare med cirka 22 procent av bolaget. Detta partnerskap med Latour ger Quandify möjlighet att fortsätta sin expansion och utveckling, inte bara inom befintliga kundsegment utan även inom nya marknader.

Ramtin Massoumzadeh, VD för Quandify och en av bolagets tre grundare, uttrycker sin entusiasm över samarbetet med Latour som långsiktig partner. Han betonar att Quandifys system har potential att bidra till en mer medveten och hållbar vattenanvändning i samhället och att de tillsammans med Latour kan driva denna utveckling både nationellt och internationellt.

Latours investering i Quandify AB är en tydlig indikation på deras engagemang för hållbarhet och innovativa lösningar inom vattenhantering. Genom att stödja företag som Quandify, som erbjuder teknologiska framsteg och bidrar till effektivare resursanvändning, kan Latour spela en viktig roll i att främja en mer hållbar framtid.