Sportlovet och skidåkningen är attraktiva för många svenskar, men det har blivit en kostsam aktivitet. En vecka under sportlovet för en familj år 2024 kan kosta över 41 000 kronor. Denna kostnad har fördubblats sedan 2013 och har ökat avsevärt mer än lönen under samma tidsperiod. Att tillbringa en vecka i fjällen kan nu uppgå till 130 procent av en familjs månatliga disponibla inkomst, jämfört med 82 procent år 2013. Detta framgår av en analys genomförd av Länsförsäkringar.

2024 2023 2020 2018 2013
Kostnad fjällvecka 41 375 kr 36 286 kr 32 830 kr 27 805 kr 20 827 kr
Disponibel inkomst * 31 705 kr 30 692 kr 28 108 kr 27 838 kr 25 504 kr
Andel av månadslön för en vecka i fjällen 130 % 118 % 117 % 100 % 82 %

*Anm.: Disponibel inkomst (median) för en vuxen (30–44 år) i en barnfamilj. Lön uppjusterad för 2022 utifrån nominell löneökning enligt Medlingsinstitutet. För 2023 och 2024 har lönerna uppräknats med 4,1 respektive 3,3 procent enligt arbetsmarknadens parters industrimärke.

Dubbelt så dyrt som för 10 år sedan

År 2024 uppgår kostnaderna till 41 375 kronor för en vecka i fjällen, vilket innebär en ökning med cirka 5 000 kronor jämfört med föregående år och en fördubbling jämfört med 2013. Kostnaden för en fjällvecka i år kan uppgå till 130 procent av en månatlig disponibel inkomst.

– Sportlovet i fjällen har blivit ett dyrt nöje men en svag krona gör utlandssemestrarna dyra och det får säkert många svenskar att styra om alpresan till ett svenskt alternativ. Och om fler vill åka till de svenska fjällen tenderar priserna att stiga. Det går helt enkelt att ta mer betalt, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar. 

Länsförsäkringars beräkningar inkluderar kostnader för boende, liftkort, skidutrustning, skidskola, mat utomhus samt övrig mat och dryck.

– Kostnaderna för boende, skidhyra, skidskola och utelunch under vistelsen är de kostnader som familjen kan påverka mest. Ett bra sätt att spara pengar på boendet är att bo längre ifrån backen. Å andra sidan blir det svårare att åka hem och äta lunch, så ta gärna med dig lunchlådor, på så sätt kan du även hålla nere matkostnaderna, säger Stefan Westerberg och fortsätter;

– Försök också att planera hela årets semestrar vid ett tillfälle så att du kan räkna på ett ungefär vad allt kan komma att kosta. När du har hela årets semesterbudget framför dig är det lättare att prioritera vad ni verkligen vill göra. Det är också lättare att veta hur mycket ni måste spara för att undvika att månaden efter semestern blir en fattig månad.

Ekonomisk tips inför sportlovet

Innan avresa, säkerställ att ni har korrekt försäkringsskydd för att undvika höga kostnader vid eventuella olyckor.

Det är viktigt att alla i familjen har en separat olycksfallsförsäkring för fritidsaktiviteter eftersom den försäkring som tillhandahålls via barnomsorgen inte alltid täcker fritiden. Det är en vanlig missuppfattning att olycksfallsförsäkringen ingår i hemförsäkringen.

Att hyra skidutrustning är ett kostnadseffektivt alternativ jämfört med att köpa ny utrusting. Innan ni accepterar försäkringen som erbjuds, bör ni granska vad som redan täcks av er befintliga hemförsäkring. Att spara kvittot är viktigt för att underlätta processen om något oväntat inträffar.

Överväg att hyra ut er bostad under er frånvaro för att generera extra inkomst, men se till att få tillstånd från hyresvärden eller bostadsrättsföreningen först.

Att köpa begagnad skidutrustning kan vara ett alternativ till att hyra. Det finns specialiserade butiker som erbjuder ett brett utbud av begagnade skidprodukter på ett och samma ställe.

Aktivitet räknat i kr 2024 2023 2013
Boende 13 500 10 915 7 500
Liftkort 11 108 9 946 4 700
Skidutrustning (medel) 3 320 3 660 2 200
Skidskola (2 pass pp) 4 380 3 780 2 000
Utelunch* 4 640 3 960 2 400
Övrig mat och dryck 4 427 4 025 2 000
TOTALT 41 375 36 286 20 800

Tabell: Länsförsäkringar. Räknat på en familj på två vuxna och två barn 10 och 12 år till Åre. Resan till skidorten är inte medräknad.