Ovädret Hans bildades över södra Östersjön när varm luft från Sydeuropa mötte ett lågtryck och kall luft från Atlanten. Under söndagen (6 augusti) dokumenterade SMHI över 25 000 blixturladdningar. Under måndagen rörde sig lågtrycket in över södra Sverige och Norge, fördjupades, och blev döpt till Hans av den norska motsvarigheten till SMHI.

”Hans skiljer sig från andra oväder genom dess storlek, intensitet och den långa period det stannade på plats. Det är också ovanligt med så djupa lågtryck under sommaren,” påpekar Martin Hedberg, specialist på naturskador på Länsförsäkringar.

”Översvämningar har mellan åren 2019 och 2023 utgjort den största andelen (48 %) av alla naturskador,” berättar Susanna Fagerberg, försäkringsjurist och naturskadesamordnare på Länsförsäkringar.

Se bilaga för en översikt över hur naturskadorna har fördelat sig under de senaste åren.

Sammanfattning av Hans:

  • Över 1 000 skadeanmälningar till följd av Hans har inkommit till Länsförsäkringar, men detta antal förväntas fördubblas då många fastighetsägare kan vara borta och ännu inte har hunnit rapportera skadorna. De flesta skadorna rör översvämningar, men åska och storm har också orsakat problem.
  • I genomsnitt inträffar 15 000 naturskador per år hos Länsförsäkringar, och omkring 2 000 av dessa är översvämningsskador.
  • Det enskilda oväder som har haft störst påverkan på naturskadekostnaderna under de senaste 30 åren är stormen Gudrun 2005. Då rapporterades nästan 50 000 stormskador för Länsförsäkringars kunder.
  • År 2019 drabbade stormen Alfrida i januari, och då registrerades nästan 2 000 skador.
  • År 2013 utmärker sig 2014 och 2021 när det gäller översvämningsstatistiken med totalt 6 000 skador. År 2014 drabbades Malmö av stora skyfall, medan Gävle med omgivning var hårt drabbat år 2021.
  • Översvämningar orsakade av naturskador kostar ungefär 150 miljoner kronor per år. Men beroende på enskilda extremväder kan kostnaderna vissa år vara mycket högre. År 2021 kostade naturskadorna totalt 1,8 miljarder kronor, där översvämningar i Gävleborgsregionen utmärkte sig särskilt.