Landshypotek Bank har levererat siffror för det första halvåret 2023. Banken har ökat sin utlåningsvolym och har nu en ökad andel inlåning jämfört med föregående år, vilket har bidragit till att stärka rörelseresultatet som landade på 334 miljoner kronor (224).

– Vår starka utlåningstillväxt de senaste åren har gett oss fler kunder och en större affär, vilket ökat vår intjäning. Dessutom har den inlåningstillväxt vi har haft det senaste året stärkt vårt finansiella resultat. Med vår tryggare resultatmotor ser det lovande ut för resultatet för helåret 2023, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Som en större bank har räntenettot ökat till 629 miljoner kronor för första halvåret, jämfört med 495 miljoner kronor för ett år sedan. Dessutom har inlåningen ökat med över 12 miljarder sedan andra halvåret 2022. Rörelseresultatet har stärkts med 110 miljoner kronor, vilket betyder att banken har gjort framsteg jämfört med föregående år.

När det gäller den påverkan som samhällsekonomin har haft på Landshypoteks första halvår, har den omtumlande förändringen gett upphov till viss osäkerhet. Kredittillväxten på marknaden har avstannat, vilket även har påverkat banken. Utlåningen till större lantbruksföretag har fortsatt att växa, men utlåningen till hus och mindre gårdar på landsbygden har minskat på grund av minskade disponibla inkomster.

Trots den minskade utlåningstillväxten kompenseras banken av den ökade inlåningen, vilket ger dem nya kunder och ökad synlighet på marknaden. Landshypotek Bank har en långsiktig strategi och fortsätter att fokusera på utveckling, närhet till kunderna och tillväxt för sin inlåning.