Utrikeshandeln med mediciner ökade betydligt under det senaste året och nådde aldrig tidigare skådade höjder. Senaste data från Statistiska centralbyrån (SCB) indikerar att mediciner blir en alltmer betydelsefull produkt att exportera, eftersom den positiva trenden fortsätter och exporten förväntas växa även under 2023.

Enligt ny information från SCB sjönk Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) med 0,8 procent under det andra kvartalet. Den främsta anledningen till denna nedgång tros vara en minskad export av varor, enligt SCB.

I medicinbranschen är situationen däremot positiv med fortsatt ökad efterfrågan, där exportvärdet ökade med 8 procent och volymen ökade med 1 procent jämfört med samma kvartal året innan. Under första halvåret 2023 steg medicinexporten med 12 procent jämfört med 2022.

– Att läkemedelsexporten fortsätter att växa från rekordåret 2022 bekräftar att läkemedel blir en allt viktigare svensk exportprodukt. Det är en styrkeposition för Sverige som är avgörande att upprätthålla för en fortsatt hållbar tillväxt i ljuset av i övrigt vikande siffror, säger Frida Lundmark, sakkunnig inom Life Science på Lif.

Frida Lundmark, sakkunnig Life Science, Lif – de forskande läkemedelsföretagen.

Året 2022 utmärkte sig som ett exceptionellt starkt år för exporten av läkemedel från Sverige, då landet exporterade mediciner till ett värde av 139,4 miljarder kronor. Detta representerade en imponerande ökning med 40 procent jämfört med 2021. Läkemedelsexporten har genomgått en betydande tillväxt i Sverige och har faktiskt mer än fördubblats under de senaste tio åren. Nu står den för en betydande andel, nämligen över sju procent, av den totala exporten.

– Läkemedelsexporten har en stor påverkan på den svenska ekonomin. Samtidigt finns det en mycket hård internationell konkurrens om läkemedelsföretagens investeringar i forskning, utveckling och produktion. För att den positiva trenden ska fortsätta framöver är det otroligt viktigt att svenska satsningar på forskning och innovation kommer tillsammans med ett europeiskt ramverk som ger optimala förutsättningar, säger Frida Lundmark.