Inflationstakten i Sverige enligt KPI sjönk under januari 2023 till 11,7 procent från 12,3 procent i december. Månadsförändringen enligt samma mått uppgick till -1,1 procent. Enligt SCB kom inflationstakten mätt som KPIF in på 9,3 procent jämfört med 10,2 procent i december. Enligt Infronts sammanställning förväntade sig analytikerna i snitt att KPIF skulle hamna på 9,6 procent.

Dock överraskade den underliggande inflationen i Sverige, KPIF, exklusive energi steg under januari och ligger därmed ovanför Riksbankens egna prognoser. KPIF, exklusive energi steg till 8,7 procent i januari, vilket kan jämföras med 8,4 procent i december. Här väntade analytikerna sig en nedgång till 8,2 procent. Månadsförändringen landade på -1,3 procent för KPIF och 0,4 procent för KPIF exklusive energi.

Vad påverkade inflationstakten i januari?

Månadsförändringen har primärt påverkats av lägre elpriser jämfört med december. Dessutom har priset för kläder, möbler och transport sjunkit vilket även bidragit till en lägre inflationstakt i januari 2022.

– Elpriserna sjönk med 27,4 procent den senaste månaden, vilket också bidrog till att inflationstakten gick ned från december till januari, säger Sofie Öhman, prisstatistiker på SCB.

Prisnedgångarna motverkades av ökade priser för restaurangbesök och logi, där restaurangbesöken bidrog mest, enligt SCB. Vidare steg livsmedelspriserna, främst förklarat genom höjda priser på sötsaker och glass. Prisuppgång noterades även inom rekreation, kultur, hälso- och sjukvård samt diverse varor och tjänster.

I övrigt bidrog stigande räntekostnader för hushållens bolån med 2,5 procentenheter till inflationstakten enligt KPI. Enligt årstakt har livsmedelspriserna ökat med 20,4 procent.

– Inflationstakten enligt KPI blev högre än den enligt KPIF på grund av bolånens ökade räntesatser. Den effekten rensas bort från KPIF. I övrigt är de två måtten lika, säger Mikael Nordin, prisstatistiker på SCB.

Inflationstakt enligt olika mått i Sverige
Inflationstakt enligt olika mått i Sverige