Det ska löna sig att energieffektivisera. Därför får nu de av Handelsbankens kunder som bor i ett energieffektivt hus, energiklass A eller B enligt Boverkets klassificering, sitt bolån omvandlat till ett Grönt bolån – med 0,10 procentenheter lägre ränta.

”Med tanke på den ekonomiska utvecklingen just nu kan det vara välkommet att både minska sin förbrukning och få lägre boränta. Vi vill stötta de kunder som står inför gröna investeringsbeslut, men även uppmärksamma dem som redan har gjort det och bor mer hållbart, genom en lägre ränta”, säger Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig på Handelsbanken Finansiering.

Bostäder och lokaler står för mer än en tredjedel av Sveriges energiförbrukning. Att effektivisera användandet av energi inom bostadssektorn är viktigt för hushållens ekonomi och avgörande för att klara av energiomställningen till ett hållbart samhälle. Den automatiska ränterabatten omfattar befintliga kunder som per 30 augusti har bolån för ett, enligt Boverkets klassificering energieffektivt småhus eller fritidshus. Rabatten börjar gälla från och med 27 september. Bostadsrätter följer efter inom kort.

”Alla som väljer att satsa på en energieffektiv bostad bidrar till ett mer hållbart samhälle. Det är något vi på Handelsbanken uppmuntrar, bland annat genom våra erbjudanden om solceller och lån för energieffektivisering. Dessutom kan vi nu, med hjälp av data från Boverket, sänka räntekostnaderna för de kunder som redan tagit klivet och därmed förhoppningsvis inspirera fler att göra samma resa”, säger Anna Blomstergren, hållbarhetsansvarig på Handelsbanken Finansiering.