Mäklarkollen & Köparkollen som utgör Boneos trendanalys för bostadsmarknaden och som distribueras till både mäklare och besökare på Boneo, visar i oktober att få mäklare har positiva förväntningar på bostadspriserna i vinter. Däremot är köparna mer optimistiska.

Färsk statistik från Boneo avslöjar att mäklarna har låg tilltro till prisökningar i samband med bostadsförsäljningar. Endast 6 procent tror att bostadspriserna kommer att öka de kommande tre månaderna, en andel som är på liknande nivå som i december 2022. Å andra sidan är köparna mer positiva – där tror nästan var femte köpare, det vill säga 18 procent, att bostadspriserna kommer att stiga under vintern. Både köpare och mäklare är lika många (42 procent), tror att priserna kommer att förbli oförändrade och att bostadsmarknaden kommer att vara mer stabil.

Andel mäklare på Boneo som svarat på frågan “Tror du bostadspriserna kommer öka eller minska de närmaste 3 månaderna?“ Tabell: Boneo.
Andel besökare på Boneo som svarat på frågan “Tror du bostadspriserna kommer öka eller minska de närmaste 3 månaderna?“

Samtidigt som det finns ökande förväntningar om att bostadspriserna kommer att förbli låga eller oförändrade, så märker man en ökad vilja att köpa bland besökarna på Boneo. Faktum är att 6 av 10 potentiella köpare har planer på att förvärva en ny bostad inom de kommande 6 månaderna. Dessutom har andelen som vill köpa redan under den kommande månaden ökat med en procentenhet, och nu uppgår den till 23 procent.

– Det är tydligt att den optimism vi såg hos mäklarna i somras kring högre och mer stabila bostadspriser nu fortsätter att vända nedåt, då fler än varannan nu tror på lägre priser i vinter. Hos bostadsköpare är det en något mer positiv syn och inte fullt lika hög andel som tror på lägre priser – så kanske är mäklarna ändå överdrivet pessimistiska? Dock, givet all osäkerhet kring ekonomi och i omvärlden så får vi nog ändå räkna med att det kommer vara en stor osäkerhet kring bostadsmarknad och priser ett tag till framöver, säger Fredrik Engdahl, VD på Boneo.