Entreprenören Amanda Thorén avslutade sin fasta anställning och bestämde sig för att satsa på sin företagsidé och ge sig in i den mansdominerade techbranschen. Nu vill hon skapa förändring kring den skeva könsfördelningen och bana väg för fler kvinnor i branschen.

Amanda startade Bencha för 1 år sedan, företaget har expanderat snabbt och har nu åtta anställda och över 200 000 produkter på tjänsten. En stor drivkraft hos Amanda är att hon vill förändra den ojämställdhet som råder i techbranschen.

– Att enbart 1 % av allt riskkapital idag går till kvinnligt grundade techbolag måste förändras! Jag vill att fler kvinnor ska våga ta steget att starta bolag och ge sig in i techvärlden, vi behövs där, säger Amanda Thorén, vd på Bencha.

Även om utvecklingen sakta går framåt så har Sverige väldigt få kvinnliga bolagsägare inom finans- och techbranschen. Den skeva fördelningen av riskkapital gör att de kvinnoägda bolagen inte växer i samma utsträckning som de som ägs av män. Resultatet av det blir att de inte heller tar sig in på börsen i samma utsträckning och ojämnheten lever kvar.

– Det behövs fler kvinnliga förebilder i branschen för att förändring ska ske. Om vi blir fler kan vi stötta varandra och igenkänningsfaktorn blir högre. Det handlar om att börja från början, både locka kvinnor till relevanta utbildningar och öppna upp för kvinnor i mansdominerade branscher. Det behövs även fler kvinnliga investerare då man kan se att de oftare ger kvinnliga entreprenörer mer riskkapital, säger Amanda.

Efter att ha läst en artikel om hur investerare ställer sina frågor på möten med entreprenörer beroende på kön fick henne att reagera. I artikeln stod det att män oftare får frågor om potential och möjligheter medan kvinnor får frågor om risker och fallgropar. Då reflekterade hon över är hur de investerare hon mött ställt frågor.

– Jag kände igen mig direkt. Detta har hänt mig och min partner väldigt ofta och det är upprörande. Investerarna måste skärpa sig! Trots detta ser jag ljust på framtiden, debatten är levande och jag ser små förändringar hela tiden. Det går åt rätt håll, avslutar Amanda.