Fastator genomför en betydande förändring i sin ledningsstruktur. Joachim Kuylenstierna har utsetts till den ny VD för bolaget, medan Svante Bengtsson kommer att återgå till sin tidigare roll som vice VD.

Joachim Kuylenstierna, som är Fastators grundare, tar nu på sig ansvaret som VD för bolaget. Med sin djupa insikt i Fastators verksamhet och hans gedigna erfarenhet inom branschen förväntas Kuylenstierna fortsätta att driva bolaget framåt i enlighet med dess mål och strategier.

Svante Bengtsson, å andra sidan, har en imponerande meritlista inom Fastator, inklusive tidigare roller som VD och CFO. Att återvända till rollen som vice VD kommer att ge honom möjlighet att fortsätta bidra till bolagets framgång genom sin omfattande erfarenhet och ledarskap.

Beslutet att genomföra dessa förändringar i ledningen fattades enhälligt av Fastators styrelse. Björn Rosengren, styrelseordförande, kommenterade beslutet och betonade hur dessa förändringar syftar till att positionera bolaget för att effektivt möta de snabbrörliga marknadsförutsättningarna och påbörja en framgångsrik fas av förändringsarbete.

”De förändringar vi nu genomför i besättningen av de två viktigaste funktionerna i Fastators ledningsgrupp syftar till att skapa maximalt goda förutsättningar för bolaget i det fortsatta förändringsarbetet och för att möta nya marknadsförutsättningar. Med Joachim och Svante får Fastator den mest erfarna ledningsduon som tänkas kan”, säger Björn Rosengren.

Joachim Kuylenstierna uttryckte sin entusiasm över att axla rollen som VD och betonade sin dedikation till att återupprätta Fastators ställning som en ledande aktör inom sin sektor: ”Jag kommer att vända på varje sten och jobba hårt för att åter göra Fastator till en tillväxtmaskin”, säger Joachim Kuylenstierna.

Förändringarna i ledningsstrukturen kommer att träda i kraft omedelbart.