Goobit Group AB registrerades 2013, är ett av världens första, och Sveriges ledande kryptoväxlingsbolag. Bolaget erbjuder växlingstjänster av svenska kronor och euro till de digitala valutorna bitcoin och ether, och har hittills växlat över 1,7 miljarder kronor.

Tidigare i veckan fick de godkänt för notering av aktien på First North och idag så gör de entré under kortnamnet BTCX.

Enligt den bolagsbeskrivning som Goobit har släppt i samband med noteringen så visar man på en omsättning på knappt 321 MSEK mellan perioden 1 maj 2020 till den 31 januari 2021. Detta är en omsättningsökning på drygt 33 % jämfört med perioden 1 maj 2019 till 31 januari 2020. Samtidigt vänder man till vinst från förlust då man under samma period uppvisar ett resultat före skatt på drygt 4,4 MSEK (-6,8).

Pär Helgosson, VD för Goobit Group, kommenterar:
”Goobit är pionjärer inom kryptovalutor med den ledande växlingstjänsten BTCX. Efter den uppmärksammade börsintroduktionen av Coinbase i april är vi glada över att vi är först i vår bransch att börsnoteras på tillväxtmarknaden Nasdaq First North Growth Market. Noteringen gör det möjligt för en bredare krets att vara med och investera i en ledande aktör i den snabbt växande kryptobranschen. Samtidigt får vi möjligheter att skala upp bolagets tillväxtplaner.”

Christian Ander är grundare, huvudägare och styrelseledamot i Goobit Group.
”Vår vision är att vara den ledande kryptoaktören i det finansiella ekosystemet, och bygga broar mellan blockkedjevärlden och den traditionella finanssektorn. Genom noteringen får vi ökade möjligheter att på allvar ta en sådan ledande roll och vi välkomnar nya investerare som vill vara med på vår fortsatta resa,” kommenterar Christian Ander.

Eminova Partners har agerat finansiell rådgivare i samband med noteringen.