Kronkursen i fokus inför Riksbankens räntebesked. I kölvattnet av Norges Bank som håller räntorna stabila undrar många om Sverige kan tänka sig en liknande taktik. Med den svenska kronans nuvarande instabilitet är Riksbanken under ledning av Erik Thedéen särskilt försiktig inför det kommande räntebeskedet. Torbjörn Isaksson från Nordea ger sin syn på saken i en artikel i SvD Näringsliv.

Efter att både den Europeiska centralbanken och den amerikanska centralbanken Federal Reserve har meddelat att de håller räntorna oförändrade, har även Norges Bank följt exemplet. Den norska räntan står stilla vid 4,25 procent. De föregående ökningarna har påverkat den norska ekonomin avsevärt, och vi har ännu inte sett hela dess effekt, enligt bankens uttalande. Detta antyder att pausen i räntehöjningarna kan vara övergående.

Norges centralbankschef, Ida Wolden Bache, har uttalat att “styrräntan sannolikt kommer att höjas i december”, men hon håller dörren öppen för att det kan bli annorlunda beroende på inflationsutvecklingen.

Med Norges paus i åtanke uppstår frågan om Riksbanken kommer att tveka inför en räntehöjning vid det nästkommande mötet den 23 november. Riksbanken, likt Norges Bank, står inför ett svårt val gällande räntepolitiken, noterar Torbjörn Isaksson.

Inflationen är fortsatt ett bekymmer i både Sverige och Norge, och när energipriserna exkluderas är den underliggande inflationstakten fortsatt oroväckande. Båda nationernas valutor kämpar med svaghet, vilket ytterligare försvårar situationen.

Isaksson antyder att Riksbanken sannolikt kommer att besluta om en räntehöjning, medan Norges Banks nästa steg inte är lika förutsebart.

ECB och Fed’s strategier har en större påverkan än Norges Banks beslut, menar Isaksson. Efter tio på varandra följande höjningar har ECB valt att hålla räntan stabil. Fed har också hållit USA:s ränta orörd, vilket chefen Jerome Powell hade indikerat skulle hända.

Trots att Fed:s höjningar inte haft den effekt man hoppats på, visar det sig att inflationen sakta men säkert avtar. “Det finns skäl att tro att Fed inte höjer igen”, säger Isaksson, men han utesluter inte möjligheten för framtida ökningar.

Att många centralbanker nu verkar avvakta kan peka mot att Riksbanken kan göra detsamma, menar Isaksson. Dock kvarstår problematiken med den svenska kronans växelkurs.

Efter oktobermötet i Riksbanken såg kronan en tillfällig förbättring, men har därefter sjunkit igen. Chefsanalytikern förklarar att även om växelkursen inte hindrar inflationen från att minska, kan den fördröja processen.

“Kronan är fortsatt sårbar,” bekräftar han.

När det kommer till framtida räntor spår storbankerna Nordea, Swedbank och Handelsbanken en ökning med 0,25 procentenheter till 4,25 procent, medan SEB förutser att Riksbanken kommer att hålla räntan oförändrad på 4,0 procent.