Hur hade näringsliv och offentlig förvaltning fungerat det senaste året utan anställda med bärbara datorer som jobbat hemifrån? Sämre, kan vi konstatera. Kanske inte alls. När det allmänna läget nu förbättras är det viktigt att se över tekniklösningar och formulera krav inför framtiden, skriver Kenni Ramsell på Dynabook.
Få produktgrupper har blivit dödförklarade lika ofta som persondatorn. Med jämna mellanrum beskrivs persondatorer i allmänhet, och PC:n i synnerhet, som anakronismer och kvarlevor från svunna tider. Sådana texter brukar visserligen följas av rapportering, skriven i en ton av överraskning, om att folk och företag faktiskt köper en himla massa persondatorer vissa kvartal. Men den överväldigande bilden är att persondatorn är en utdöende företeelse.
Det är dags att avliva den här myten. Om inte annat borde det senaste årets händelser vara ett bevis på det. Den som tror att arbetet i näringslivet och den offentliga förvaltningen hade kunnat skötas utan traditionella persondatorer, PC och Mac, i hemmen kan räcka upp en hand.
Smartmobiler, chromebookar, tunna klienter och andra enheter har sina fördelar och fyller sina syften. Men ännu är de inga fullgoda ersättare för persondatorer i de allra flesta fall. Och det lär dröja innan de blir det. Vi får se, det är i alla fall inte nära förestående.
 
Bryr sig mer
Dynabooks undersökningar visar att 74 procent av IT-beslutsfattarna tycker att beslut om köp av bärbara datorer är viktigare i dag än de var innan pandemin. Det beror så klart på att anställda i 86 procent av alla organisationer redan använder bärbara datorer för att distansarbeta.
Hur används de bärbara datorerna? Av allt att döma inte på optimala sätt. Att 66 procent av IT-beslutsfattarna planerar att integrera fler bärbara datorer i sina IT-infrastrukturer under de kommande tolv månaderna tyder på det. Det tyder även på ett fortsatt starkt intresse för bärbara datorer. Med ny hårdvara kommer företagen att anpassa sina tekniklösningar till hybridarbete på bättre sätt. Det handlar om att anställda ska kunna sköta sina jobb lika bra i sina hem som på kontoren, och var de än kan tänkas befinna sig.
Av våra undersökningar framgår det tydligt att alla viktiga krav på bärbara datorer behöver uppfyllas. Det handlar främst om säkerhet, som ses som viktigt av 81 procent, anslutningar (80 procent), prestanda (76 procent) och verktyg för samarbete (74 procent). I den senare kategorin räknas till exempel videokameror, mikrofoner och högtalare in.
Dags att tänka framåt
Att det ökande intresset för bärbara datorer kommer samtidigt som andra förändringar kan ses som både en fördel och en nackdel. Å ena sidan blir det naturligt med förändringar, när flera behöver genomföras. Å andra sidan blir det många saker att hålla reda på. Förutom att förnya hårdvara som bärbara datorer handlar det till exempel om att se över användning av molntjänster och övergripande infrastruktur för säkerhet.
I takt med att pandemin klingar av kommer behovet av att släcka bränder att minska. Det leder till att många tar ett steg tillbaka, tänker över den nuvarande situationen och sina framtida behov, och skapar tekniklösningar, inklusive IT, som passar för den hybridmodell som nu växer fram i arbetslivet.