Det är ingen överdrift att påstå att den hastighet med vilken organisationer anammar mikrotjänster kommer att utgöra en ledande indikator för deras framtida framgång. Det skriver Claus Jepsen, CTO på Unit4.
Enligt ett gammalt ordspråk kan komplexa frågor lösas enklare genom att dela upp dem i mindre uppgifter. Detsamma gäller för programvara där vi observerar en övergång från den gamla monolitiska världen till granulära mikrotjänster. Begreppet encapsulating business functionality (inkapsling av affärsfunktionalitet) är inte nytt och är kopplat till SOA, objektorienterade programmeringssystem, samt COBOL, men paketerade affärsfunktioner och öppna API:er innebär att företag i praktiken jobbar med mikrotjänster. Anledningarna är inte bara att de erbjuder ett tekniskt överlägset alternativ utan också för att de anpassar sig till de bredare affärsbehoven genom att erbjuda snabbare hantering, digitalisering där det är möjligt och genom att leverera övertygande användarupplevelser.
 
The Composable Enterprise
Analysföretaget Gartner har myntat begreppet Composable Enterprise i sin senaste hajpkurva för nya teknologier i fasen “överdrivna förhoppningar”. Varför kan man ju undra. I grund och botten finns det en enkel formel där mindre tjänster motsvarar ökad smidighet för organisationer. Så här säger Gartner: “När affärsbehov förändras måste organisationer snabbt kunna leverera innovation och anpassa applikationer dynamiskt – och samla kapacitet inifrån och utanför företaget.”
I slutändan gör mikrotjänster det enklare att använda och integrera mjukvara och lägga till nya funktioner. De möjliggör också nya och förbättrade sätt för människor att interagera med digitala system och dessa nya sätt kommer att förändra själva arbetets natur. Kort sagt tar de oss från en värld av människor som ständigt instruerar datorer till en där binär kod blir vår assistent och tar bort mycket av det grundarbete som upptar vår tid.
Varför mikrotjänster är som Legobitar
Mikrotjänster jämförs ofta med Legobitar och jämförelsen är ännu bättre än du kanske tror. Lego uppfann sitt varumärke genom att designa nya bitar som var mindre, hade mer exakta användningsområden och kunde användas flexibelt för att skapa nya och roliga miljöer. Mikrotjänster fungerar genom att bryta ner tillämpningselement i enskilda specialkomponenter och göra dem tillgängliga för montering med andra i löst kopplade miljöer. De avlägsnar behovet av kärnappar och även långsamma processer och gör därför människor mer produktiva.
De är centrala för framtida företagsprogramvara och i synnerhet affärssystem som många beskrivit som monolitiska. Men monolitisk programvara tillhör det förflutna och framtiden är användarcentrerad där programvara automatiserar fler processer och bara ber människor att agera där de behövs – för att verifiera, förnya och generellt tillföra värde, till exempel.
Denna sönderdelning av ERP är avgörande för flexibiliteten, men också för att det sätt att vi använder företagsprogram på förändras. Där vi en gång använde datorer och tangentbord med bildskärmar som kunde hantera komplexa menystrukturer och massor av användarinmatningsaktivitet, innebär övergången till mobilappar och enheter att vi måste designa programvaran på ett smart sätt. Mobilappar är framgångsrika när de är enkla och fokuserade och mikrotjänster passar perfekt för den här modellen.
Vi måste också generellt tänka på att vara lättare och avstå från allt amorft och tungt, till exempel med enkla dokumentorienterade databaser snarare än att använda tunga databaser för att stödja processer. Återigen möjliggör mikrotjänster detta tillvägagångssätt och hjälper till att skapa en värld av mycket integrerad, genomgripande och samordnad programvara där vanliga länkade åtgärder lätt kan riggas, till exempel att flytta från ett kalendermöte till ett videokonferenssamtal.
Dags att stänga av silor och ta bort friktion
Vi måste tänka på att stänga av silos och ta bort friktion. I gengäld kommer vi att belönas med snabbare innovation och mer tillförlitlig, smidigare programvara eftersom vi inte lider av de kaskadeffekter som uppstår vid flytt av stora kodstackar. Vi kommer också att göra programvaran enklare att använda och utveckla fler miljöer med “low code” eller ingen kod, vilket innebär att vi inte längre är beroende av dyra konsulter som gör småjusteringar av kod.
De flesta människor känner inte till mikrotjänster men de är centrala för företagens framtid. Om företag inte kan utnyttja dem för att leverera bättre användarupplevelser kommer de att gå in i väggen när kunderna går till företag som har byggt bättre tjänster. Från Nokia till Apple och från Blockbuster till Netflix – dessa marknadsövergångar sker brutalt och snabbt, så det bästa är att ta itu med grunderna i din digitala upplevelse nu och utnyttja mikrotjänsternas kraft.