Krönika: Dags se över strategier kring open insurance

Av Alexandre Oxfeldt, affärsutvecklare på Endava

Försäkringsprocessen kan automatiseras och förenklas genom större öppenhet, standardisering och möjliggöra datautbyte mellan olika aktörer. Även om open insurance – försäkringsbranschens motsvarighet till open banking – ännu är en teoretisk standard, finns det goda anledningar för försäkringsbolag att börja utforska strategier kring detta. 

Trots att open insurance har funnits som idé i ett par år finns fortfarande inga konkreta förslag eller standardiseringar. Open insurance är en teoretisk standard som möjliggör utbyte av data mellan olika aktörer inom försäkringsbranschen. På liknande sätt som open banking har revolutionerat bankerna genom att standardisera och möjliggöra datautbyte kan open insurance göra motsvarande för försäkringsbranschen.

Digitalt ekosystem
Inom försäkringsbranschen kan ett digitalt ekosystem, som open insurance innebär, se ut på olika sätt. En potentiell fördel med open insurance är att en stor del av försäkringsprocessen skulle kunna automatiseras. Ett exempel är att om en bil utrustad med sensorer registrerar en kollision, skulle du som kund kunna få en notis på din mobiltelefon och ta bilder på skadan som sedan skickas automatiskt till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget skulle i sin tur sedan kunna skicka informationen till olika verkstäder och välja det bästa priset för reparationen. Verkstaden fixar skadan och skickar information till försäkringsbolaget som betalar ut ersättningen till ditt konto. Kundens insatser är minimala i denna process.

Regleringar saknas
Det finns utmaningar längs vägen, som bristen på standardiserade system och teknik inom försäkringsbranschen. Vi kan identifiera potentiella risker bland annat i exemplet ovan: försäkringsbolaget delar kundens uppgifter med sina partner – hur garanteras datastyrning och en hög säkerhetsnivå på alla sidor? Hur säkerställs det att uppgifterna inte hamnar i fel händer?

Det finns för närvarande ingen lagstiftning som kräver open insurance, vilket innebär att det än så länge är frivilligt. Jag tror dock att vi inom en inte alltför lång framtid kan förvänta oss regleringar inom det här området.

Även om open insurance fortfarande är en teoretisk standard har försäkringsbolag som kombinerat teknik med open insurance-konceptet redan börjat skapa innovativa lösningar för branschen. Det inkluderar bland annat nya sätt att skapa riskmodeller och att automatisera en del av skadeprocessen, vilket gynnar både försäkringsbolag och kunder.

Jag är övertygad om att open insurance kommer att förändra försäkringsbranschen på motsvarande sätt som open banking har revolutionerat bankverksamhet. Därför är det viktigt att försäkringsbolag redan nu börjar utforska strategier för API (application programming interface, programmeringsgränssnitt) och utvärderar vilka möjligheter som finns att kunna dra nytta av detta. På det sättet hänger de med i utvecklingen och skapar en god grund för framtiden.