Att arbeta med molnbaserade tjänster är givet, men att använda tjänsterna effektivt och ta vara på data är minst lika viktigt. Data är idag bland det viktigaste vi har, i synnerhet inom den finansiella sektorn. Genom att anta robusta och säkra tjänster för datahantering kan man bättre skydda verksamheten från ekobrottslighet och bedrägerier. Du behöver därför ställa dig själv frågan hur länge din verksamhet verkligen har råd att vänta på att anta en effektiv datafokuserad molnstrategi.

I grund och botten handlar ju faktiskt effektiv datahantering om att ge din verksamhet förutsättningarna att även vända blicken inåt. Med bättre översikt över verksamhetens data kan hoten från ekobrottslingar upptäckas snabbare – något som 38,6 procent av respondenterna i en undersökning där Snowflake tillfrågat företagsledare inom finanssektorn, uppger. Genom att ha en tydlig molnbaserad strategi för datahantering ökar responstiden markant, vilket hjälper dig att upptäcka hoten innan de orsakar allvarliga skador för verksamheten, kundnöjdheten och varumärkets rykte.

Varumärkets rykte, speciellt i den finansiella sektorn, är ytterst viktig för kundnöjdheten. När man rutinmässigt hanterar känsliga kunduppgifter förutsätter kunderna att dessa behandlas säkert. Att misslyckas med detta kan orsaka stor skada för kundnöjdheten, och kan leda till att kunden väljer att byta till en konkurrent med bättre säkerhetslösningar för datahantering.

En multi molnstrategi är ett vinnande koncept för finanssektorn

Effektiv hantering av data är något som har klara fördelar, men vägen dit är inte alltid självklar. Undersökningen, genomförd av Focal House på uppdrag av Snowflake, visar att 37 procent av totalt 311 företagsledare inom finanssektorn har valt att anta en multi-molnstrategi, alltså använder de sig av flera molntjänstleverantörer samtidigt. För de som valt en multi-molnstrategi menar 67 procent att den största fördelen är förmågan att nyttja rätt tjänsteleverantör för rätt område, det vill säga att de inte lägger alla ägg i samma korg.

Med en multi-molnstrategi från erfarna tjänsteleverantörer kan verksamheten alltså själva välja rätt expertis för rätt område. För att förebygga ekobrottslighet och bedrägerier kan därför rätt tjänsteleverantör bidra med viktiga analysverktyg genom deras molnplattformar. På så vis öppnas inte bara datan upp, utan görs då även läsbar och vidare applicerbar i effektiviseringsprocesser. Skulle bedrägerier ske kan denna insyn synliggöra många detaljer, som är nödvändiga för myndigheter och rättsliga organ att få ta del av. Ändå finns det företag som ännu inte tagit rätt steg mot att hitta rätt lösning för rätt område, trots att flera leverantörer erbjuder just detta.

En effektiv molnstrategi i praktiken

Ett exempel på ett företag i den finansiella sektorn som insett värdet av en välfungerande multi-molnstrategi och effektiv datadelning är Allianz Benelux. Trots företagets flitiga användning av molntjänster upptäcktes ett brådskande behov av en tjänst som inte bara erbjöd ett större lagringsutrymme i molnet, utan som också kan konsolidera data, samt agera som ett verktyg för att identifiera eventuella hot i god tid. Just en sådan tjänst valdes, vilket löste många av dessa problem.

Tack vare sin nya tjänsteleverantör kunde Allianz Benelux anta ett mer proaktivt arbetssätt för att säkra kundernas data, och på så vis även öka kundnöjdheten. De kunde dessutom överlåta den ytterst krävande uppgiften att bryta isär datasilos till sin tjänsteleverantör. Detta för att centralisera den insamlade datan i en lättillgänglig datahubb, som gjorde att de fick en bättre uppfattning om datauppsättningen och dess innehåll. Genom att lita på tjänsteleverantörens expertis kunde Allianz Benelux uppnå en lösning som idag både effektiviserar företagets hantering av data och fortsätter att framtidssäkra de bakomliggande processerna för kommande utmaningar.

Allianz Benelux insåg det enorma värdet i sin data, men även konsekvenserna av att fördröja processen. Lösningen finns inom räckhåll, där erfarna tjänsteleverantörer med rätt expertis kan bidra med den sinnesro som behövs i oroliga tider. Därför bör du ställa dig själv frågan:

Hur länge har jag råd att vänta?

Dan Öhlander, Nordenchef på Snowflake

 

 

Disclaimer: Detta är en krönika författad av Dan Öhlander som är Nordenchef på Snowflake har författat för publicering i Finanstid. Påståenden och åsikter är krönikörens egna.