Den ökande graden av distansarbete och flexibelt arbete i kombination med ny teknik gör många affärsmodeller föråldrade. Artificiell intelligens börjar spela en viktig roll för serviceorienterade organisationer och bolag. Det skriver Finn Følling, nordisk chef för PSO-försäljning på Unit4. 
För att företag ska kunna fokusera på att leverera värde till sina kunder, oavsett om det är i form av resursplanering, analys eller rekrytering, kommer automatisering av tjänster att spela en central roll de närmaste åren. Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning är nyckeln här. Det här är inte längre bara uttryck du hör om, utan revolutionerande programvara som vi alla upplever både privat och på jobbet, varje dag.
Teknik blir intelligent
Även om tjänsteföretag till stor del är “människoorienterade” kan och kommer det troligen att förändras när tekniken inom området blir mer sofistikerad. De tjänster som kunderna behöver och hur de levereras kan gradvis förändras i grunden. AI-algoritmerna blir kraftfullare och smartare när de fungerar – man kan säga att tekniken blir mer intelligent. Detta innebär bland annat att det på sikt kommer att vara möjligt att använda det i helt nya områden. En vårdinrättning kommer till exempel att kunna använda artificiell intelligens för att planera möten och telefonsamtal med kunder och patienter.
Det är också möjligt att övervakning med hjälp av bärbara enheter likt smarta klockor, men det finns också armband, ringar och öronproppar som alla samlar in data om din hälsa. Denna teknik kommer att skapa helt nya jobb som inte finns idag. Här behövs det dedikerade team bestående av AI-experter för att utveckla teknik och tillse att den insamlade informationen är bra och korrekt för användarna, och naturligtvis för att hålla sig inom alla etiska ramar.
Vissa tjänster är redan på gång med artificiell intelligens
Denna automatisering kommer att ta tid, men det finns vissa områden där vi ser att artificiell intelligens redan har haft en omedelbar inverkan;
I planeringen av och arbetet med prognoser för verksamheten. Idag finns det tillräckligt med historisk data tillgänglig för att rutinmässigt förutsäga både risk och möjlighet innan de faktiskt inträffar. Att använda denna insikt kan leda till stora kostnadsbesparingar, högre framgångsnivåer och betydande kvalitetsförbättringar i många olika verksamheter.
 
I kundkontakt har många företag sedan länge gjort ändringar som påverkar hur de skapar mer engagerande, ihållande och informativ kontakt med sina kunder. 2021, genom en kombination av teknik, digitala upplevelser och realtidsdataströmmar, kan kunderna föras ännu närmare verksamheten.
I smart rekrytering. År 2025 kommer andelen fast anställda i tjänsteföretag att ha minskat betydligt från nuvarande nivå. Detta kommer att tvinga många att tänka annorlunda om själva rekryteringsprocessen. Flera nya modeller finns för rekrytering via artificiell intelligens, men även talangigenkänning och pre / onboarding-processer kan göras mer intelligenta och automatiserade. Detta är effektivt och tidsbesparande och kan påverka bottenlinjen avsevärt.
 
För att spåra kundnöjdhet. Verktyg och processer som spårar graden av till exempel upplevd kvalitet från företagets intressenter. Från projekt- och ingenjörspersonal, back-office och kunder. Verktygen ger lämplig hjälp vid behov, dessa förväntas alltmer finnas till och har redan blivit ett kännetecken hos de bästa arbetsgivarna i klassen.