Banker har varit snabba med att se fördelarna med artificiell intelligens (AI) för sina företag, och enligt en undersökning använder nästan två tredjedelar (59 %) av alla bankmedarbetare AI varje dag i sitt arbete.

Vilken bank vill inte skapa viktiga finansiella dokument på rekordtid, fatta bättre beslut om kreditgarantier för att öka lönsamheten och optimera individanpassade tjänster i stor skala för att driva kundnöjdhet och lojalitet?

Men för att bli redo för AI måste banker implementera ett ansvarsfullt synsätt på AI. Detta är viktigt både för bankernas varumärkeshantering och för att de effektivt ska kunna hantera risker relaterade till användningen av AI.

Vår senaste undersökning visar att banker ser processautomatisering, förbättrad effektivitet och färre misstag från manuella, repetitiva aktiviteter som de viktigaste fördelarna med AI. Undersökningen visar att bankbranschen ligger högst av alla sektorer i denna kategori. AI har förändrat förutsättningarna för banker i grunden och har gett dem viktiga verktyg för att upptäcka bedrägerier samt förbättra datahantering och säkerhet.

Men samtidigt som branschen var tidig med att börja använda AI, har endast 4 av 10 banker skapat riktlinjer eller policies för ansvarsfull AI. Inom det området ligger bankväsendet näst sist i undersökningen när man tittar på samtliga sektorer.

Utveckla ett ansvarsfullt ramverk för AI

Ansvarsfull AI är en metod för att utveckla, utvärdera och implementera AI på ett säkert, tillförlitligt och etiskt sätt. EU har till exempel redan sin AI ACT på plats.

Som ett globalt konsultföretag formar vi nu en framtid där förtroende är inbäddat i allt vi gör med och genom teknik. Bankerna måste tänka om kring hur de kan – och bör – göra det som är viktigt. Här är fem sätt att komma igång:

Tydliggör varför du använder AI

Vilket problem löser du? Vilka resultat och fördelar vill du verkligen uppnå? Att vara tydlig med varför detta är bra för ditt företag, och inte bara en sak att implementera för att andra gör det, är en förutsättning för att utveckla ett etiskt AI-ramverk.

Skapa en stabil grund

Börja enkelt i områden där du kanske redan har börjat med tekniksatsningar, till exempel en befintlig chatbot. Välj de användningsfall där AI kan introduceras på ett modulärt och skalbart sätt med kontinuerlig utvärdering av effekterna.

Var förberedd

Generativ AI är mer än kostnadsbesparingar och automatisering. Banker behöver förändringsprojekt för att hjälpa personalen att arbeta iterativt utifrån befintliga koncept som måste finjusteras, förfinas och godkännas. AI är medarbetarnas produktivitetsassistenter, inte deras ersättare.

Utse ambassadörer för ansvarsfull AI

Välj personer för specifika användningsfall och säkerställ att dina AI-modeller har tillgång till kvalitetsdata. Använd ambassadörernas feedback för att utveckla AI-modellerna snabbt och iterativt.

Var noga med styrningen

Överväg att införa en centraliserad funktion för att undersöka, validera, förfina och distribuera AI över hela företaget. Det måste finnas ett robust, transparent förhållningssätt samt kommunikation med kunder, partners och anställda om risker, begränsningar och osäkerheter. Riskkontroll och riskreduceringsplaner måste anpassas till berörda intressenter och juridiska krav.

Tiden för ansvarsfull AI är nu

AI kommer att förändra karaktären på våra arbetsuppgifter. Utan ett etiskt ramverk skapar banker mer risk än värde. Bankerna måste agera nu för att proaktivt säkerställa att AI är den goda kraft som den kan vara.

Florin Rotar, Chief AI Officer, Avanade

Om Florin Rotar

Som Avanades Chief AI Officer driver Florin Rotar den globala AI-strategin och genomförandet i alla delar av företagets verksamhet. Florin arbetar också med att snabba på Avanades interna transformation och att identifiera nya sätt som AI kan förändra och förbättra företagets tjänster.
Florin har tidigare arbetat som CTO på Avanade. Han är medlem i Forbes Technology Council och uppmärksammades av Entrepreneur Magazine som en “Top 10 CTOs to Watch in 2023”. Florin är också medförfattare till boken “We the People: Human Purpose in a Digital Age: A Guide to Digital Ethics for Individuals, Organizations and Robots of All Kinds.”
Florin har en civilingenjörsexamen i telekommunikationsteknik från Lunds universitet. Han har bott och arbetat i 10 länder på tre kontinenter.

Disclaimer
: Florin Rotar, Chief AI Officer, Avanade, har författat denna krönika för publicering i Finanstid. Påståenden och åsikter är krönikörens egna.