En ny analys av Swedbank visar att från födseln fram till 19-årsdagen kostar ett barn i genomsnitt 1,2 miljoner kronor. Räknar vi bort barnbidraget så blir kostnaden istället 1,5 miljoner kronor.

I beräkningen ingår de mest nödvändiga kostnaderna för till exempel mat, kläder, fritidsintressen, månadspeng, presenter, utrustning för barnet, kostnad för större boende, barnomsorg och föräldraledighet, och barnbidrag.

Störst effekt på privatekonomin har barnets första levnadsår, vilket motsvarar 114 000 kronor, främst till följd av lägre inkomst vid föräldraledighet visar analysen.

– Ett barn kostar mest sitt första levnadsår. Man behöver köpa en del utrustning till ett litet barn, men främst beror det på att hushållets inkomst minskar till följd av att man är föräldraledig. Högre kostnader sammanfaller alltså med lägre inkomster för hushållet, så har man kunnat spara i förväg är det något som kan komma väl till användning, säger Madelén Falkenhäll, senioranalytiker på Swedbank.

Minst påverkan på privatekonomin har barn i 3-6-årsåldern, omkring 55 000 kronor per år, inklusive barnbidrag. Äldre tonåringar påverkar hushållskassan med runt 80 000 kronor per år, inklusive studiebidrag.

En familj får knappt 280 000 kronor i bidrag för ett barn fram till att barnet fyller 19 år.
Trots att barnbidraget höjdes 2018 täcker det mindre (32 %) av de nödvändiga utgifterna idag än de gjorde före höjningen (39 %).

Privatekonomi med barn – tips från Swedbank

  • Om ni planerar att skaffa barn, försök att i förväg spara ihop till en buffert och om möjligt även ett sparkapital att ha till de ökade kostnaderna det innebär att ha barn.
  • Allt behöver inte köpas nytt, man kan spara pengar på att köpa till exempel barnvagn och annan utrustning begagnat.
  • Gör en budget över era inkomster under föräldraledighet och prata ihop er om hur ni vill fördela dagarna. Och gör det i god tid så ni kan planera även er ekonomi utifrån det.
  • Om en av er tar ut en större del av föräldraledigheten och kanske jobbar deltid under en period kan den med högre inkomst kompensera genom att sätta av pengar till ett sparande i dennes namn och som enskild egendom. Man kan även överföra pensionsrätter för att kompensera för den lägre avsättningen till pension.
  • Kolla med din arbetsgivare så de betalar in till din tjänstepension även vid föräldraledighet. Hör även om de betalar föräldralön, ersättning utöver föräldrapenning, under föräldraledighet.

Artikeln skriven av Christina Sahlberg, Civilekonom, likväl Sparekonom hos Compricer.