Ökande konkurser slår rekordhöga nivåer efter semestern konkursantalet har fortsatt att stiga med en rekordhastighet, vilket synliggjordes under juli då konkurserna ökade med hela 65 procent jämfört med samma månad föregående år. Denna negativa trend har hållit i sig i tolv månader i rad. Flera betydande branscher, såsom detaljhandel, bygg och restaurang, kämpar med svåra ekonomiska utmaningar.

Konkursantalet för juli månad uppgick till 589 aktiebolag, vilket är en betydande ökning jämfört med den relativt låga siffran på 357 under samma period föregående år. Årets juli-månad har därmed nått den högsta nivån som någonsin registrerats av Creditsafe.

Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe, uttrycker oro för de svenska företagen och förutspår att ökningen av konkurser kommer att fortsätta så länge ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur. Han förväntar sig att hösten och vintern kommer bli särskilt svåra för många företagare.

En rad branscher har drabbats särskilt hårt, där över 40 procent fler konkurser har inträffat jämfört med föregående år. Bland de drabbade branscherna finns detaljhandeln, hotell och restaurang, partihandel, åkerier, sportaffärer, sporthallar, livsmedelsbutiker och städföretag. Även byggbranschen har fått utstå en ökande konkursfrekvens.

Detaljhandeln ökade exempelvis med hela 110 procent i konkursantal jämfört med föregående år, medan restaurangbranschen ökade med 39 procent och byggfirmor med 56 procent. Sport- och padelhallar, som redan var i kris, fortsätter att drabbas av höga konkurstal.

På årsbasis har konkurserna nått en rekordnivå, den högsta sedan Creditsafe började sina mätningar 1999. Mellan januari och juli i år har totalt 4 486 aktiebolag gått i konkurs, en ökning med 37 procent jämfört med samma period föregående år.

Två stora byggentreprenörer, Fastec Sverige och Fristad Bygg, har gått i konkurs med omsättningar på över 1,2 miljarder respektive 266 miljoner. Även den välkända snabbmatskedjan Panini har drabbats av konkurs.

Under pandemin, mellan 2020 och 2022, ökade antalet nyregistrerade aktiebolag explosionsartat. Men under 2023 har nyföretagandet minskat kraftigt, och under juli månad registrerades 3 225 nya bolag, vilket är 17 procent färre än samma månad föregående år.

Konkurser per bransch

Bransch 2022 2023 Ökning %
(endast juli)
Detaljhandel 385 550 43% (110%)
Hotell & Restaurang 279 396 42% (39%)
Byggfirmor 310 421 36% (56%)
Byggentreprenörer 267 348 30% (21%)
Konsultbyråer 230 302 31% (18%)
Partihandel 196 277 41% (41%)
Industri 136 176 29% (15%)
Bilverkstäder 110 144 31% (40%)
Fastighetsbolag 97 129 33% (78%)
Åkerier 78 110 41% (140%)
E-handel 101 108 7% (109%)
Sportaffärer och sporthallar 19 110 479% (500%)
Livsmedelsbutiker 56 80 43% (50%)
Bilhandlare 56 74 32% (83%)
Städföretag 50 74 48% (120%)
Taxiföretag 46 52 13% (0%)