Laddningsoperatören Elaway, med de norska energikoncernerna Eviny och Hafslund som ägare, förvärvar konkurrenten Flowe.

Elaway stärker sin position på marknaden för laddningsinfrastruktur som riktar sig mot flerbostadshussegmentet (bostadsrättsföreningar, samfälligheter och hyresfastigheter). I en bransch som präglas av stora tillväxtmöjligheter men även hård konkurrens, fortsätter företaget att växa med en dubblad omsättning under 2022 jämfört med året innan.

– Vi är stolta att kunna berätta om förvärvet av Flowe. Vi har vuxit mycket under det senaste året och fortsätter att satsa offensivt. Förvärvet innebär en möjlighet för oss att snabba på elektrifieringen för alla som bor i ett flerbostadshus över hela landet, säger Stian Bjørhei, Group CEO Elaway.

De anställda i Flowe kommer nu att ingå i Elaways verksamhet. Bjørhei säger att kompetensen och resurserna som Flowe tar med sig kommer att vara ett viktigt tillskott till företaget.

– Flowe och Elaway har båda strävat mot samma mål: att erbjuda marknadsledande och innovativa laddningslösningar så att det ska bli enklare att välja eldrivet vid nästa bilbyte. Detta är ett viktigt bidrag för en mer förnybar och hållbar framtid. Vi blir starkare med Flowe och ser fram emot att fortsätta utvecklas och kunna erbjuda bra laddningsupplevelser, säger han.

För företagets kunder, som kommer att erbjudas samma höga servicenivå som tidigare, innebär förvärvet inte några omedelbara förändringar. Men på längre sikt kommer kunderna få ta del av Elaways stora satsningar på innovativ teknik genom bättre laddningsupplevelser.

Den alltmer konkurrensutsatta elbilsladdningsbranschen tvingar ledande aktörer att fortsätta utvecklas. Med det som bakgrund är det viktigt för Elaway att agera proaktivt och fortsatt vara offensiva för att flytta fram sin position på en marknad med stora innovations- och tillväxtmöjligheter.

­- Utvecklingen går snabbt framåt och idag har inget land i världen fler elbilar per invånare än Norge. Även i Sverige ser vi en kraftig försäljningsökning av elbilar. Samhället genomgår just nu en omfattande omställning och elektrifiering och Elaway har som mål att vara en drivande kraft att utveckla framtidens lösningar, säger Stian Bjørhei.

Flowe har precis som Elaway gjort en satsning i Sverige. Bjørnhei säger att det senaste förvärvet stärker företagets tillväxtambitioner runt om i Europa:

– Vi ska bli marknadsledande i Europa, och vi är redan på god väg i Sverige och Tyskland.

– Detta är ett mycket välkommet tillskott till vår svenska affär. Vi får utöver att välkomna nya kompetenta kollegor, även adderar ytterligare laddningsanläggningar till vår portfölj, säger Oliver Larsson, CEO Elaway Sverige.