Språk- och tolkbranschen står inför en ny era med digitalisering och automatisering i huvudfokus. Företag inom branschen överväger nu användningen av både AI och tolkrobotar för att hantera språk- och tolkuppdrag. Men vad innebär detta för branschen och mänskliga tolkar?

Enligt vd på tolkförmedlingen Transvoice, Jonas Ahlstedt, har branschen redan genomgått en stor digitaliseringsresa de senaste fyra åren. Nästan alla tolkförmedlingar erbjuder nu digitala tjänster och processen från planering till genomförande av tolkuppdrag är i stort sett helt automatiserad.

Men vad händer med mänskliga tolkar i en värld där AI och tolkrobotar tar hand om en del av uppdragen? Ahlstedt tror inte att mänskliga tolkar kommer att försvinna helt. Han menar att det mänskliga mötet kommer att fortsätta vara centralt vid tolkuppdrag, särskilt när det gäller komplexa ämnen. Även om AI-teknik utvecklas, kommer det inte att kunna ersätta mänskliga tolkar helt. AI kommer snarare att hjälpa till att underlätta arbetet för mänskliga tolkar.

I en tid där digitaliseringen är i fokus för många branscher är det viktigt att se på hur teknologi kan hjälpa till att göra processer mer effektiva och tillgängliga. Men vi måste också vara medvetna om att teknologi inte alltid kan ersätta det mänskliga mötet och kompetensen. Detta gäller inte minst i en bransch som språk- och tolkbranschen där kommunikation är avgörande.