De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar stillastående priser på bostadsrätter i riket i april medan villapriserna stiger med en procent. Vi märker av en oro hos bostadskonsumenterna som hittills avspeglas mest i lugnare tempo och färre bostadsaffärer, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter i riket är stillastående i april. Villapriserna i riket fortsätter dock att stiga, med 1 % i april. På tre månader har både bostadsrätter och villor i riket stigit med 3 %.

  • Det finns många omvärldsfaktorer som skapar oro hos konsumenterna just nu – kriget i Ukraina, räntehöjningar, börsoro och stigande el- och drivmedelspriser. Det märks nu även tydligt på bostadsmarknaden. Både säljare och köpare är mer avvaktande, tempot är lugnare och under april har antal affärer minskat tydlig. Dock ser vi alltså inte någon tydlig prispåverkan än, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.
  • Framåt är det sannolikt att vi kommer få prisjusteringar nedåt med tanke på alla orosmoment i omvärlden. Dock tror vi inte på någon dramatisk prisnedgång. Framför allt kommer den väldigt höga omsättningen vi haft under pandemin sjunka tydligt när de som inte måsta byta bostad väljer att vänta, fortsätter Johan Engström.

Stockholm – Svagt upp i Stor-Stockholm
I Stor-Stockholm har både bostadsrättspriserna och villapriserna stigit med 1 % i april. I centrala Stockholm har bostadsrättspriserna varit stillastående i april.

  • Utbudet på Södermalm är normalt för årstiden och vi märker av att det är mindre antal visningsdeltagare lugnare tempo. Det är också ganska tydligt att säljare och köpare just nu befinner sig på olika nivåer och det kan bero på alla de saker som sker i vår omvärld just nu. Vi ser på Hemnet att ganska många lägenheter släcks ner utan att säljas och därför påverkats inte prisstatistiken. Jag tror vi kommer se ett stort utbud i maj månad men efter en tid av oro så tror jag marknaden kommer att stabilisera sig i sommaren och början av hösten, säger Pia-Lotta Svensson, mäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.
  • Det är mycket tal nu om att ränteuppgången ska leda till lägre priser. Så kanske det blir, men det är inget vi ser ännu. Bankerna har länge haft krav på köparna att klara stora ränteökningar så vi förväntar oss inte de som bor i villa ska bli tvungna att sälja i närtid när räntorna går upp. Men om det blir dyrare att bo i hus så kommer det sannolikt ha en dämpande effekt på köparna. I andra sidan av vågskålen finns inflationen, fortsatt bostadsbrist och låg arbetslöshet, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

Göteborg – Stillastående bostadsrättspriser
Priserna på bostadsrätter i Stor-Göteborg och centrala Göteborg är stillastående i april. Villapriserna i Stor-Göteborg stiger däremot med 1 % i april.

  • Vi börjar se en ökning av annonserade bostäder i Göteborg med omnejd efter en period med utbud under det normala. Säljare och köpare har just nu olika sätt att se på marknaden p g a räntehöjningar och oroligheter i omvärlden. Affärer görs i samma utsträckning men med något längre tid från annonsstart till kontraktsskrivning. Vi ser en ökning av bostäder som förmedlas via På gång och jobbar vi mer aktivt med att para ihop köpare och säljare via vårt spekulantregister, varandra, säger Jimmy Lang, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån Lerum.

Malmö – stigande priser i mars
Bostadsrättspriserna i både Stor-Malmö och centrala Malmö var stillastående i april. Villapriserna i Stor-Malmö steg däremot med 1 % i april.

  • I Malmö känner vi av en oro för den stigande räntebanan då en del kunder kommenterar detta. Det gäller både köpare och säljare som har blivit lite mer avvaktande och vi har något färre visningsgäster på visningarna. Priserna är dock ihållande höga och siffror på noll till en procents uppgång stämmer väl överens med känslan, säger Jesper Jeschko Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.
  • Vi gör liksom förra månaden många affärer på förhandsbud innan de planerade visningarna. Utbudet har stigit något vilket är normalt för säsongen. Utbudskurvan följer nästan helt identiskt föregående års linje vilket känns tryggt. Vi upplever att marknaden står vid en tröskel av tveksamhet men förväntar oss att den släpper inom kort och att affärerna fortsätter att rulla på som normalt. Våra förväntningar är en prisutveckling som går sidledes till svagt uppåt, fortsätter Jesper Jeschko Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.