De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på tydligt sjunkande priser på både bostadsrätter och villor i augusti. På tre månaders sikt så har bostadsrättspriserna sjunkit med åtta procent och villapriserna med fyra procent. Många negativa omvärldsfaktorer påverkar bostadsmarknaden men vi kan se vissa tecken på att säljare och köpare börjar närma sig varandra igen, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att priserna på både bostadsrätter och villor i riket sjönk med 2 % i augusti. På tre månader har priserna på bostadsrätter i riket sjunkit 8 % och villapriserna med 4 %. Tydligast är prisnedgången i Stockholm.

  • Många negativa omvärldsfaktorer samverkar och fortsätter att påverka bostadsmarknaden med färre affärer och prisnedgångar som konsekvens. De senaste veckorna kan vi dock se tendenser att säljare och köpare börjar närma sig varandra på vissa orter. Men om det är en trend som kommer att hålla i sig är omöjligt att säga, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.
  • Ett annat trendbrott vi kan se är att villapriserna nu sjunker mer än bostadsrättspriserna, i storstäderna. Storstäderna brukar gå i bräschen av utvecklingen så möjligen kommer det spridas ut i landet framöver. Den största faktorn bakom den utvecklingen är naturligtvis energisituationen och de höga elpriserna som drabbar villaägarna mest, fortsätter Johan Engström.

Stockholm – Störst prisnedgångar i Stockholm
Bostadsrättspriserna sjönk med 3 % i centrala Stockholm och i Stor-Stockholm i augusti. Villapriserna i Stor-Stockholm sjönk med 4 % i augusti.

  • Upplevelsen är att det har gått ner mer än vad statistiken visar. Kanske 15 procent från toppen. Senaste veckan ser vi dock att det har stabiliserats och sluta sjunka. Om detta bara gäller ett fåtal bostäder eller är en bredare trend återstår att se, säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.
  • Om man jämför med marknaden i maj och juni så upplever vi att säljare och köpare har närmat sig varandra. Dock tror många köpare att det ska gå ner ytterligare och därför har en avvaktande inställning även fortsättningsvis. Vi märker dock en större rörelse och vissa objekt går riktigt bra, till exempel stora och bra lägenheter samt mindre attraktiva lägenheter. Vi tror att många som egentligen velat köpa hus nu i stället väljer större lägenheter på grund av energipriser, säger Pia-Lotta Svensson, fastighetsmäklare Fastighetsbyrån Södermalm.

Göteborg – Minus två procent i hela Göteborg i augusti
I både centrala Göteborg och Stor-Göteborg sjönk bostadsrättspriserna med 2 % i augusti. Även villapriserna i Stor-Göteborg sjönk med 2 % i augusti.

  • I Göteborg upplever vi att köpare och säljare har närmat sig varandra under sommaren även om köparna fortsatt har en viss avvaktande inställning. Medias rapportering under sommaren har påskyndat säljarnas anpassning till nya prisnivåer. Det har också skapat en förväntan hos köpare att det ska sjunka ytterligare. Vi ser ett fortsatt behov och större lägenheter och hus. Vi upplever just nu ett ovanligt stort utbud av mindre lägenheter på marknaden, säger Alexandra Jönsson, fastighetsmäklare på Fastighetsbyrån innerstad & Örgryte.

Malmö – Högt utbud dämpar priserna
Bostadsrättspriserna i centrala Malmö gick ner 2 % i augusti medan de gick ner 1 % i Stor-Malmö. Villapriserna i Stor-Malmö sjönk med 3 % i augusti.

  • I Malmö har utbudet fortsatt att stiga och vi får gå tillbaka till 2014 för att hitta liknande nivåer. Säljare har landat lite i sina förväntningar men vi upplever fortfarande differens mellan köpares och säljares tänkta prisnivåer. Känslan är att prisnedgången har drabbat bostäder med högre köpeskillingar mer än de med låga köpeskillingar. Sannolikt eftersom ett högre pris medför mer lån och större priskänslighet, säger Jesper Jeschko Björnsson, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö.