Aptahem, ett bioteknikbolag som utvecklar behandlingar för patienter som drabbas av akuta inflammatoriska sjukdomar så som sepsis, meddelar idag att den första kohorten av friska frivilliga försökspersoner har doserats i den kliniska fas 1-studien, First in Human (FIH).

De friska frivilliga försökspersonerna har genomfört den första dos-kohorten i den randomiserade, placebo-kontrollerade fas 1-studien. Syftet med studien är att utvärdera Apta-1s säkerhet och tolerabilitet. Uppföljningsbesöken av kohort 1 indikerar att Apta-1 visat sig vara säker och tolererats väl.

Det är glädjande att få ta del av nyheten att den första kohorten av doserade friska frivilliga gått bra. Det var inte oväntat eftersom vi har sett liknande resultat i de icke-kliniska studierna med Apta-1. Dock är alltid första dosering på människa spännande då det inte finns några garantier för att prekliniska resultat kan uppnås på människa. Vi kommer nu fortsätta med nästa dos-kohort efter helgerna och där vi hoppas se samma lovande resultat, säger Suzanne Kilany, Clinical Research Director på Aptahem.