Styrelserna i Avanza Bank Holding och dess dotterbolag Avanza Bank har utsett Knut Frängsmyr som den nya verkställande direktören. Knut kommer att påbörja sitt uppdrag den 6 november 2023, medan Rikard Josefson kommer att fortsätta som VD fram till dess.

Knut Frängsmyr, 42 år gammal, har en gedigen erfarenhet från flera högt uppsatta positioner inom Klarna, senast som operativ chef och vice VD. Tidigare har han även tjänstgjort som finanschef, teknikchef och chefsjurist. Innan sin tid på Klarna var Knut chefsjurist på Modern Times Group. Han innehar en jur. kand. från Uppsala universitet och en jur. mag. i europeisk immaterialrätt från Stockholms universitet.

”Tidigt i processen med att hitta en ny VD för Avanza slog vi fast att vi letar efter en person som har bank i ryggraden, tech i huvudet, kund i hjärtat och förändringskraft i armar och ben. Knut personifierar i allt väsentligt den profilen. Knut är i grunden jurist och har därmed även en djup förståelse för regelefterlevnad och alla de krav som ställs på finansiella bolag idag. Han har under sin tid på Klarna bevisat sin förmåga inom ledarskap i en snabbt växande verksamhet, där innovation och affärsutveckling samt genomförandeförmåga varit avgörande. Dessa egenskaper är högst relevanta för Avanza i nästa fas av tillväxtresan. Vi är övertygade om att Knut kommer tillföra Avanza nya perspektiv och ny energi i vårt viktigaste uppdrag – att ständigt utveckla och förbättra Avanza till förmån för både kunder och aktieägare”, säger Sven Hagströmer, Ordförande Avanza.

”Jag vill även passa på att tacka Rikard för hans tid hos oss. Under Rikards ledning har bolagets struktur utvecklats till en ny nivå och under varje år under hans ledning har Avanza haft Sveriges mest nöjda sparkunder. Jag är mycket tacksam för det arbete Rikard gjort för oss och jag önskar honom all lycka i framtiden”, fortsätter Sven Hagströmer, Ordförande Avanza.

Rikard Josefson kvarstår som VD fram till dess att Knut Frängsmyr tillträder och kommer därefter övergå till en roll som senior rådgivare till Avanza.

”Avanza är en fantastisk kombination av bank och teknik och jag är själv en nöjd kund sedan många år. I denna digitala tidsålder förändras världen i en enorm hastighet och alla företag måste ha förmågan att tänka nytt och att utmana gamla sanningar. Avanza har gjort det sedan starten och det ska vi fortsätta med. Jag ser med entusiasm fram emot att vara med och utveckla Avanza så att vi, även i föränderliga tider, alltid har det bästa kunderbjudandet på sparmarknaden”, säger Knut Frängsmyr, tillträdande VD Avanza.