Regeringen har nyligen fattat beslut om en förordning som reglerar ansökan om och utbetalning av elstöd till företag. Det finns dock en viktig förändring som påverkar vilka företag som är berättigade till stödet. Företag som hade fastprisavtal för hela sin elförbrukning, som började gälla före den 24 februari förra året och fortfarande var giltiga med samma fasta pris den 24 februari i år, kommer inte att kunna få stöd.

I slutet av februari remitterade regeringen två förslag om reglering av utbetalningen av elstödet samtidigt som man inledde en dialog med EU-kommissionen. I början av april skickades en formell ansökan om statsstöd in och förra veckan godkändes ansökan av EU-kommissionen.

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) uttrycker sin glädje över att EU-kommissionen godkände stödordningen i fredags. I ett pressmeddelande meddelar hon att regeringen har fattat beslut om förordningen på ett extra regeringssammanträde i dag, vilket möjliggör för företag att ansöka om stöd från och med den 30 maj.

Den nya förordningen skiljer sig från det tidigare förslaget genom att den inkluderar en bestämmelse om att företag och organisationer med fastprisavtal för hela sin elförbrukning, som började gälla före den 24 februari förra året och fortfarande var giltiga med samma fasta pris den 24 februari i år, inte kommer att vara berättigade till stödet.

Regeringen uppger att EU-kommissionen önskade säkerställa att endast företag och organisationer som negativt påverkats av Rysslands invasion av Ukraina får ta del av elstödet. Detta är skälet till den ändringen i förordningen.

Förutom denna förändring förblir förslaget i stort sett detsamma enligt regeringen. Ansökan för företag och organisationer öppnar den 30 maj hos Skatteverket.

Detta är en viktig utveckling för företag som har drabbats av höga elpriser och behöver stöd för att klara av de ekonomiska påfrestningarna. Med regeringens beslut och EU-kommissionens godkännande kan företag börja ansöka om elstöd inom kort. Det är ett steg i rätt riktning för att stödja näringslivet och säkerställa deras överlevnad under denna svåra period.