Kindred Group har fortsatt sin resa mot en spelindustri som är hållbar på alla marknader. Under det fjärde kvartalet 2022 har företaget lyckats minska sin andel av spelöverskott från osunt spelande till 3,3 procent, jämfört med 3,8 procent under tredje kvartalet. Fokus har legat på ett förbättrat samarbete och den nya lanseringen av initiativet för delning av nyckeltal och Journey Towards Zero-panel.

Målet om noll procent spelöverskott från osunt spelande har varit en integrerad del av Kindreds strategi sedan starten av resan mot noll i februari 2020. Trots betydande framsteg har det visat sig att denna resa är mer utmanande och längre än väntat.

Andelen spelöverskott från osunt spelande har minskat från 4,0 procent under det fjärde kvartalet 2021 till 3,3 procent under det fjärde kvartalet 2022, vilket visar en positiv avvikelse från den ökade trenden av osunt spelande under jul- och nyårshelgerna. Minskningen berodde på ett förbättrat förhållningssätt gentemot den yngre demografin, som ledde till färre påvisningar av skadligt spelande och förbättrade interventioner.

82,1 procent av de kunder som upptäcktes av Kindreds system för detektering av skadligt spelande (PS-EDS) visade ett förbättrat spelbeteende efter intervention av företagets omsorgsteam. Detta är i linje med tidigare kvartal och visar på vikten av interventionsinsatser.

Global statistik från Kindred Group Q1
2022
Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022*
Andel av bruttovinstintäkterna från högriskspelare 3,3% 3,3% 3,8% 3,3%
Förbättringseffekt efter intervention 83,1% 84,7% 82,6% 82,1%

*90 dagars rullande period mellan 1 oktober och 31 december 2022

”Att andelen spelöverskott från osunt spelande återigen är i en nedåtgående bana är positivt. Men när vi tittar tillbaka på de senaste två åren är det tydligt att det fortfarande finns betydande fluktuationer, och att vi inte befinner oss i den stadigt avtagande trenden vi hade hoppats på. Även om vi har lagt ned mycket hårt arbete, har vi inte sett den utveckling som är nödvändig för att nå den ambition vi satte upp för 2023. Vi står trots detta fortsatt fast vid vår ambition om resan mot noll och är fast beslutna att göra det jobb som krävs. Vi har från början varit medvetna om att vi inte skulle lösa detta över en natt och är alltjämnt ödmjuka inför uppgiftens komplexitet. Med det sagt är vi glada att vi satte upp ett ambitiöst mål; det har fungerat som en katalysator för vår utveckling och varit avgörande för att få oss att öka takten”, säger Henrik Tjärnström, VD och koncernchef för Kindred Group.

”Det är också glädjande att se hur ambitionen vi satte för två år sedan har inspirerat branschen att bli mer transparenta i frågan. Initiativet vi presenterade tillsammans med ATG och Svenska Spel i oktober 2022, vilket innebär att alla tre bolag offentliggör samma nyckeltal för sitt spelansvarsarbete från och med januari 2023, vittnar inte minst om detta. Jag hoppas att vi kan se liknande initiativ och samarbeten på fler marknader”, fortsätter Tjärnström.

För att ytterligare stödja detta arbete har Kindred bildat Journey towards Zero-panelen – ett pilotprojekt som drivs av teamet i Storbritannien. Panelen består av en mängd olika expertorganisationer inom spelsektorn och av levd erfarenhet. Bakom intiativet står BetKnowMore, DealMeOut och EPIC Risk Management. Maris Catania, rådgivare i ansvarsfullt spelande på Kindred Group, kommer därtill bidra med forskningsexpertis och värdefull kunskap om Kindreds Journey Towards Zero-projekt. Panelen kommer inte bara stötta Kindreds fortsatta resa mot noll genom expertråd och vägledning från medlemmar i panelen utan kommer också fungera som en plattform för diskussioner och rekommendationer om  hur framsteg i resan mot noll kan göras.

”EPIC har arbetat med Kindred i några år nu och utökade nyligen partnerskapet för att ge expertinsikt och konsultation gällande deras resa mot noll. Vi vill att speloperatörer ska vara ambitiösa i sina strävanden gällande ansvarsfullt spelande och uppmuntrar samarbete över hela branschen för att uppnå detta. Vi är glada över att kunna ge ytterligare insikt gällande konsumenter som i slutändan leder till bättre skydd för den som spelar”, säger Daniel Spencer, Director of Safer Gambling på EPIC Risk Management.

”Journey Towards Zero-panelen är en banbrytande och mycket viktig insats. Vi är hedrade över att få vara med och bidra och det kommer att bli ett utmärkt tillfälle för många av oss verksamma inom industrin att säkerställa att Kindred står väl rustade för fatt förhindra osunt spelande”, säger Jordan Lea, VD för DealMeOut och medlem i Journey Towards Zero-panelen.