iShares Silver Trust (SLV) och Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF (SIVR),  två av de största börshandlade fonder som backas upp av fysiskt silver, laggar sina guldmotsvarigheter i år. Silverpriset kan emellertid komma att öka med en högre efterfrågan eftersom det kan komma att uppstå brister på denna råvara som en följd av coronaviruset.

För att hjälpa till att öka ekonomin är den amerikanska centralbanken på en köpräd som köper tillgångar, som inkluderar att köpa upp värdepapper för att hålla marknaderna likvida.

Silver tror av många investerare att vara omvänt korrelerat med räntorna. Stigande räntor gör obligationer och andra räntebärande placeringar mer attraktiva så att pengarna kommer att söka sig till en högre avkastning, till exempel obligationer och penningmarknadsfonder. Ädelmetaller, som inte ger någon avkastning alls under tider med högre ränta kan därför komma att bli intressanta.

”Totalt 32 länder har godkänt en delvis eller fullständig lock down, vilket leder till tillfällig avstängning av aktiviteter på över 1 600 gruvor från och med den 3 april, men det antalet har sedan dess sjunkit till 729 när restriktionerna börjar lätta i vissa områden” rapporterar Mining.com, med hänvisning till en GlobalData-rapport.

Silver kan skina

Så länge ekonomisk och geopolitisk instabilitet fortsätter att härska kan det bli mer betydande intresse för ädelmetaller.

“De undantagna gruvorna arbetar emellertid fortfarande med minskat antal arbetare för att minimera den potentiella spridningen av viruset, vilket orsakar en långsam avkastning för en industri som redan har sett produktion drabbats av begränsningar” skriver Mining.com.

“Bland gruvverksamheterna som påverkas av COVID-19 har silverproduktionen varit det största offret, med nästan 66 procent av världens årliga produktion “ skriver Mining.com.