Sportboksleverantören Kambi ökade omsättningen och vinsten under det tredje kvartalet. Omsättningen ökade med 14,7 procent och uppgick till 42,1 MEUR (36,7). EBITDA landade på 13,9 MEUR, vilket var en ökning på 30 procent från tidigare 10,7 MEUR. EBIT (rörelseresultatet) ökade 20 procent och blev 4,6 MEUR (3,9).

Kambi-aktien stiger över 3 procenti den inledande handeln på First-North och handlas vid 165 SEK per aktie

Kristian Nylén inledde sitt vd-ord genom att lyfta de ingångna samarbetsavtalen med Svenska Spel och LiveScore Group. Nylén menar att avtalen är de mest betydelsefulla i Kambis historia samt att de ingångna avtalen är ett “stort kliv” i riktningen mot bolagets långsiktiga strategiska mål.

“Både LiveScore Group och Svenska Spel är etablerade operatörer med starka varumärken, stora kundbaser och meningsfulla befintliga intäkter, därför var det avgörande för dem att kunna erbjuda sin sportsbok på sitt sätt, anpassat till deras varumärke och paketerat specifikt för sina kunder”, säger Kristian Nylén, vd för Kambi Group.

Nylén understryker att avtalen inte kommer ge intäkter direkt men att förväntningsbilden är att man ser en meningsfull intäktspåverkan från och med det andra kvartalet 2024.

För det tredje kvartalet uppgick resultatet till 3,5 MEUR (2,6), vilket är en ökning med 34,6 procent jämfört med det föregående året. Vinsten per aktie nådde 0,116 EUR, (0,084).

Trots ett stabilt kvartal upprepar Kambi att vägen mot målet 2027 kan vara volatilt.

“Som jag har sagt tidigare kommer vägen till våra 2027-mål inte att vara linjär och partnervärvningarna som aviserats under de senaste veckorna kommer endast att återspeglas i siffrorna från andra halvan av nästa år. Den långsiktiga bilden ser ljus ut och vi förblir säkra på vår förmåga att leverera på våra mål och cementera Kambis position som den främsta sportsboksleverantören i världen”, avslutar Nylén sitt vd-ord.