Kahoot! ASA, det norskgrundade företaget bakom den populära läroplattformen Kahoot!, har fått ett intressant bud på företaget. Private Equity-verksamheten inom Goldman Sachs Asset Management, tillsammans med investerare som General Atlantic FT B.V., KIRKBI Invest A/S, Glitrafjord AS och andra investerare och aktieägare inom ledningen, har lagt fram ett rekommenderat frivilligt kontant erbjudande till Kahoot!. Detta erbjudande skulle innebära att dessa parter förvärvar samtliga utestående aktier i företaget till ett totalt värde av 17,2 miljarder NOK.

Erbjudandet, som görs genom ett nybildat norskt bolag vid namn Kangaroo BidCo AS, erbjuder aktieägarna 35 NOK per aktie. Det innebär en premie på ca 13 % sedan handelsstoppet kl 12.20.

Styrelsen för Kahoot!, med undantag för medlemmar med intressekonflikter, har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna att acceptera erbjudandet. Detta beslut grundar sig på uppfattningen att erbjudandet är till fördel för både företaget och dess aktieägare.

Andreas Hansson, styrelseordförande för Kahoot!, säger: ”Styrelsen anser att villkoren i erbjudandet från Kangaroo BidCo AS är till fördel för Kahoot! och våra aktieägare och att erbjudandet kommer att gynna våra anställda, kunder och partners. Styrelsen rekommenderar erbjudandet eftersom det innebär en rättvis värdering av företaget samt betydande möjligheter att accelerera företagets resa mot att bli den ledande läroplattformen i världen.”

Kahoot! har etablerat sig som en av de ledande plattformarna för interaktivt lärande, med miljontals användare och ett brett utbud av utbildningslösningar. Deras produkter används både i skolor och arbetslivet för att göra inlärning roligare och mer engagerande.