JonDeTech har för avsikt att utveckla applikation för termiska bilder

I december 2020 meddelade JonDeTech att man erhållit ett patent för en applikation som med hjälp av en enklare IR-sensor kan läsa av den infraröda strålningen för att måla upp termiska bilder med en smartphone. Nu har bolaget tecknat en avsiktsförklaring, ett så kallat Memorandum of Understanding, med det kinabaserade sensorbolaget Shanghai Sunshine Technologies Co. om att gemensamt utveckla en prototyp för denna applikation.

Sunshine Technologies Co. är en etablerad leverantör av IR sensorer till bland annat mobiltelefonindustrin med kunder som exempelvis UMIDIGI. Den tilltänkta prototypen kommer tillsammans med en IR sensor som är integrerad i mobiltelefonen kunna visa en termisk bild med hjälp av JonDeTechs patenterade sensorlösning. Om detta lyckas möjliggörs nya användningsområden och applikationer där man med en enkel billig IR sensor kan visa högupplösta värmebilder i mobiltelefonen. Prototypen kommer i första hand användas för marknadssondering för att klargöra möjligheterna att kommersialisera denna applikation.

– Redan när vi för första gången berättade om patentet beskrev vi att applikationen kunde anpassas för externa IR-sensorer. Jag ser detta som ett styrketecken och visar på den innovationskraft som finns i organisationen hos JonDeTech. Det ligger också i linje med vår önskan att utnyttja våra patent och mjukvarukomponenter som vi tagit fram genom åren, säger Dean Tosic, vd JonDeTech.