Jonathan Hjelmåker blir ny Head of Operations på Zimpler

Fintechbolaget Zimpler välkomnar Jonathan Hjelmåker som Head of Operations för att ytterligare stärka företagets ambition att etablera Europas effektivaste arbete för att förhindra ekonomisk brottslighet och säkra en trygg kundupplevelse. Med sig in i rollen tar Jonathan flera års erfarenhet av att leda och utveckla operativa team. Senast från rollen som management- och compliancekonsult inom finansbranschen och innan dess från ett flertal operativa ledningsroller på Bambora och Ingenico, nuvarande Worldline.

–  Det är oerhört kul att få bli en del av Zimpler som just nu är inne i en väldigt spännande fas. Jag ser att vi gör helt rätt satsningar och självklart vill jag vara med på resan för att bygga Europas bästa AML-program, säger Jonathan Hjelmåker, nyligen tillsatt Head of Operations på Zimpler. 

Jonathan kommer att leda Zimplers operativa arbete med bland annat teamen Anti Money Laundering (AML) och Kundtjänst. Utöver det kommer Jonathan att leda krossfunktionella team och en stor del av den operativa hanteringen av företagets risker och regelefterlevnad.

–  Min vision som Head of Operations är att skapa en effektiv och trygg verksamhet för våra medarbetare, kunder och partners. Regelefterlevnad och enkelhet är en förutsättning för att våra kunder ska känna sig nöjda och trygga. Mitt fokus ligger därför på att skapa en miljö där vi har ett starkt internt samarbete, sätter kunden i första rummet och ser till att vi har effektiva och digitaliserade processer, säger Jonathan Hjelmåker.

Avdelningen växte med närmare 100 procent under 2022
Under 2022 växte AML och Kundtjänst med 17 personer och utgör nu mer än femton procent av bolagets totala antal anställda. En siffra som Linda Höglund, Chief Operating Officer på Zimpler, menar tydligt visar Zimplers engagemang i frågan. 

LInda Höglund Zimpler
Linda Höglund, COO, Zimpler

– AML och regelefterlevnad är centrala delar av Zimplers verksamhet och något vi alltid kommer att investera i. För att fortsätta ligga i framkant här måste vi ha senior kompetens som stödjer och utvecklar verksamheten. Det känns därför väldigt bra och tryggt att välkomna Jonathan till Zimpler! Med sin gedigna kompetens och erfarenhet kommer Jonathan att bli en nyckelperson för hur vi arbetar och levererar till våra kunder, partners och myndigheter, säger Linda Höglund.