Den välkände norske miljardären John Fredriksen har nyligen meddelat sin avsikt att dra sig ur Aeternum Capital, en fond som har betydande ägarandelar i flera svenska företag noterade på Stockholmsbörsen. Detta beslut har satt skräck i investerare och fått flera svenska aktier att sjunka i värde. Enligt rapporter från Finansavisen har John Fredriksens helt ägda företag, WQZ Investments Group, begärt att få ta tillbaka sina investeringar ur Aeternum Capital. 

Äger 62,6 procent av fonden

John Fredriksen äger hela 62,6 procent av Aeternum Capital, vilket gör honom till dess överlägset största ägare. Fonden är känd för att ha betydande andelar i flera svenska företag, inklusive Itab där de är den största ägaren samt Skistar där de innehar den näst största ägarpositionen. Dessutom äger fonden aktier i företag som AQ Group.

Enligt de aktieägaravtal som reglerar fonden är uttag begränsade till högst 20 procent av fondens nettotillgångsvärde varje kvartal. Detta innebär att processen att avyttra sina investeringar från fonden kommer att pågå under minst sex kvartal, enligt Finansavisen.

Många svenska bolag bland innehaven

Utöver Itab, Skistar och AQ Group har Aeternum Capital också betydande ägarandelar i företag som Storskogen, Addnode, Alm Equity, OEM, Addlife och Aros Bostadsutveckling på Stockholmsbörsen. Detta beslutade avhopp från John Fredriksen kan därför få en kaskadeffekt på flera delar av den svenska aktiemarknaden.

Intressant nog har John Fredriksen under sommaren tagit en betydande ägarandel i det svenska fastighetsbolaget Fabege, där han nu är den näst största ägaren med 10 procent av aktierna och rösterna. Detta investeringsdrag verkar vara i kontrast till hans beslut att dra sig ur Aeternum Capital och kan indikera en ny riktning för hans investeringsstrategi.

Marknaden reagerade kraftfullt

Marknadens reaktion på nyheten om John Fredriksens utträde från Aeternum Capital har varit snabb och kraftfull. På förmiddagen hade aktierna i Itab fallit med 9,2 procent och Skistar med 5,2 procent. Andra bolag på Stockholmsbörsen som är kopplade till Aeternum Capital har också sett betydande nedgångar, inklusive Addnode (-8,5 procent) och Addlife (-4,5 procent).