Idag tillträder Jeanette Jäger sin nya roll som koncern vd för det nordiska affärs- och kreditinformationsföretaget Enento Group. “Jag har ett genuint engagemang för att utveckla affärslösningar som skapar ett stort värde både för våra kunder och för samhället i stort. Vi vill hjälpa våra kunder med hållbara affärsprocesser genom att ge dem rätt data och information som de behöver både idag och i framtiden, som till exempel hållbarhetsdata”, säger Jeanette Jäger.

Idag börjar Jeanette Jäger sin nya roll som koncern vd för det nordiska affärs- och kreditinformationsföretaget Enento Group, med mer än 420 medarbetare i Norden. I Sverige är företaget Enento verksam under varumärkena UC, Proff och Allabolag. I Finland under varumärkena Asiakastieto och Emaileri och i Norge och Danmark under företagsvarumärket Proff.

2021 lämnade Jeanette sin tidigare roll som vd för det svenska företaget Bankgirot, där hon varit sedan 2017. Hon har en bred bakgrund från bankvärlden, finanssektorn och IT-branschen i Norden, med ledande positioner från bland annat Tieto och TDC.

– Det känns väldigt roligt och bra att idag börja som koncern vd för Enento Group. Enento är just nu i en fas med många möjligheter, med fortsatt tillväxt och expansion i Norden på agendan de närmaste åren. Enento kommer även fortsatt att ha en starkt fokus på produktutveckling och att förstärka den position vi redan har inom kreditbranschen. Samtidigt vill vi fortsätta att skapa nya möjligheter inom vårt affärsinformationserbjudande. Vi vill hjälpa våra kunder med hållbara affärsprocesser genom att erbjuda rätt information och data som de behöver både idag och i framtiden, som till exempel hållbarhetsdata. Från ett personligt perspektiv, så har jag ett genuint engagemang för att utveckla affärslösningar som skapar ett stort värde både för våra kunder och för samhället i stort.

När det gäller din bakgrund, tidigare erfarenheter och personliga egenskaper, vad blir ditt bidrag till Enento Groups fortsatta tillväxtresa?

– Mina tidigare erfarenheter från finanssektorn, digital transformering och större it-utvecklingsprojekt i de nordiska länderna kommer vara ett värdefullt bidrag till Enentos fortsatta resa. Enento är ett företag med väldigt kompetenta personer som har lång erfarenhet från branschen och företaget. Min roll blir att leda så att alla kollegor kan fortsätta att jobba nära tillsammans för att nå vår gemensamma strategi och våra tillväxtambitioner.

Enento Group är ett nordiskt företag som försett företag och samhället med information och kunskap sedan 1905. Enento samlar in och omvandlar data och information till analyserade datamodeller och insikter som används i interaktioner mellan människor, företag och samhället i stort. Företagets digitala tjänster hjälper både företag och konsumenter i dagliga beslutsprocesser, så som finansiella processer och försäljnings- och marknadsföringsprocesser. Enento Group har 425 anställda i Finland, Norge, Sverige och Danmark. Företaget hade 2020 en nettoomsättning på 151,3 MEUR och är noterat på Nasdaq Helsinki med tickern ENENTO.