Jätteaffär inom medtech – EV nära 4 miljarder

Elos Medtech förvärvar Klingel Medical genom garanterad företrädesemission. Elos Medtech AB (publ) (“Elos Medtech”), en ledande utvecklings- och produktionspartner för medicintekniska produkter och komponenter, har idag nått ett avtal om förvärv av Klingel Holding GmbH (“Klingel Medical Group” eller “Klingel”) från IK Partners och bolagsledningen. Klingel, en ledande contract development and manufacturing organization (CDMO) med huvudkontor i Tyskland, kommer att förstärka Elos Medtechs position med enastående FoU-kapacitet och ny teknisk expertis. Förvärvet förväntas också bredda produktutbudet och skapa möjligheter att betjäna nya högprofilskunder globalt, vilket ytterligare stärker Elos Medtechs närvaro i DACH-regionen. Köpeskillingen motsvarar ett bolagsvärde på 370 miljoner euro. Förvärvet kommer att kräva sedvanliga myndighetsgodkännanden, godkännande av extra bolagsstämma och framgångsrik genomförande av en företrädesemission för att finansiera förvärvet. Företrädesemissionen kommer att vara fullt garanterad genom ett tecknings- och garantiåtagande från TA Associates genom EM Intressenter AB, Elos Medtechs huvudägare. Det förväntas att förvärvet slutförs under det fjärde kvartalet 2023. Aktien handlas ned med drygt 2 procent på nyheten.

Förvärvet markerar en betydande milstolpe för båda företagen och visar deras kontinuerliga engagemang för nyckelkunder och marknader. Genom att förena sina krafter kommer Elos Medtech och Klingel att skapa en av de marknadsledande Medtech CDMO:erna i Europa, med huvudkontor i Europa och strategiskt placerade anläggningar i USA, Europa och Asien. Den nya organisationen kommer att ha en omfattande global kundbas och möjligheter att dra nytta av varandras FoU-kapacitet och egenutvecklade produkter för att bättre kunna tillgodose de unika behoven hos globala OEM-kunder.

Stefano Alfonsi, VD och koncernchef i Elos Medtech, uttrycker sin övertygelse om att förvärvet kommer att stärka deras position inom CDMO-branschen. Han betonar vikten av att fortsätta investera i medarbetarna och deras expertis för att fortsätta erbjuda enastående tjänster till kunder och utveckla långvariga partnerskap. Förvärvet är ett strategiskt steg i Elos Medtechs ambition att öka sin andel på kärnmarknaderna och expandera ytterligare i USA, vilket öppnar dörrar för framtida tillväxtmöjligheter.

Ralf Petrawitz och Christoph Ruetschi, Co-CEOs på Klingel, uttrycker sin entusiasm över den överensstämmelse i värderingar och kultur som finns mellan de två företagen. Förvärvet ger dem möjlighet att öka synligheten på den amerikanska marknaden och dra nytta av en global organisation med lång erfarenhet.

Per juni 2023 rapporterade Klingel en nettoomsättning om 141 miljoner euro och EBITDA om 27 miljoner euro för de senaste 12 månaderna. Den preliminära sammanslagna nettoomsättningen pro forma för samma period för Elos Medtech och Klingel uppgår till 2 583 miljoner kronor och pro forma EBITDA om 500 miljoner kronor. Genom förvärvet ser Elos Medtech möjligheter att realisera synergier i form av accelererad tillväxt genom korsförsäljning av produkter och tjänster samt operationella förbättringar.

Slutförandet av förvärvet förväntas ske under det fjärde kvartalet 2023 och är beroende av godkännanden från konkurrensmyndigheter och utländska direktinvesteringar, samt godkännande från extra bolagsstämma och framgångsrik genomförande av företrädesemissionen.

Elos Medtechs förvärv av Klingel Medical Group är ett strategiskt och spännande steg mot att stärka deras position på den europeiska Medtech-marknaden och öka sina möjligheter till internationell tillväxt. Genom att kombinera sina styrkor kommer de att kunna erbjuda ännu bättre produkter och tjänster till sina kunder och stå starkare på den globala scenen inom medicintekniska lösningar. Med tanke på deras gemensamma värderingar och mål ser framtiden ljus ut för denna nya allians inom Medtech CDMO-branschen.