Nordic Nest blir en del av BHG Group. Koncernen löper 97,6 av aktierna i bolaget. ”Ett fantastiskt, lönsamt och snabbväxande bolag”, säger vd och koncernchef Adam Schatz.

Säljare  är Nordstjernan, Philian Invest, Stella Capital, Jörgen Bödmar, Nicklas Storåkers samt ett antal mindre aktieägare.

– Verksamheterna kompletterar varandra väl både vad gäller produktsortiment och geografi. Dessutom är företagskulturerna byggda på samma värdegrund, med fokus på kunderbjudandet och lönsam tillväxt, säger Adam Schatz i en kommentar.

Nordic Nest grundades 2002 i Kalmar, då som Designonline.

Senaste räkenskapsåret, som avslutades 31 mars, omsatte verksamheten 570 miljoner kronor. Innevarande verksamhetsår väntas omsättningen landa på runt miljarder.

Verksamheten växer med lönsamhet. Rörelseresultatet, före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar, väntas landa på 120 miljoner kronor för 2020/21.

– Vi har följt Nordic Nest under lång tid och är mycket imponerade av hur bolaget genom Bank Bergström och hans team har utvecklats till en klar ledare inom sitt segment i Norden, samtidigt som man har lyckats ta en ledande position också i övriga Europa och i Asien. Vi delar syn på entreprenörskap och onlineledarskap och ser mycket fram emot att arbeta tillsammans i Norden och på nya marknader, säger Martin Edblad, en av grundarna av BHG Group och ansvarig för förvärv.

Bank Bergström, som varit vd för Nordic Nest sedan 2017, fortsätter i sin roll och förblir minoritetsägare i bolaget. Verksamheten kommer att finnas kvar i Kalmar.

– Vi är mycket glada att ha blivit en del av BHG. Vi ser genom den här affären stora möjligheter att kunna accelerera vår utveckling och tillväxt, både genom att ytterligare utöka vårt ledande sortiment, växa på nuvarande marknader samt genom fortsatt geografisk expansion, säger Bank Bergström i en kommentar.

BGH Group finansierar köpet genom banklån (en miljard kronor) och genom eget kapital. Affären väntas genomföras innan året tar slut.