Åtta vaccin mot coronaviruset är nu inne i den tredje testfasen. Enligt WHO når inget av de vaccin som är i kliniska försök upp till mer än 50 procents effektivitet. Men det är ändå inte så oroande, säger vaccinexperten Matti Sällberg.

50-procentig effektivitet

Margaret Harris, taleskvinna för WHO – Världshälsoorganisationen – är bekymrad. Är de vaccin som just nu testas i kliniska prövningar säkra och effektiva? Det är en fråga som inte går att besvara förrän tiotusentals människor vaccinerats i de tredje och avgörande kliniska testerna.

Redan nu kan WHO se att de testade vaccinerna hittills inte visat att de har mer än en 50 procentig effektivitet. Ett vaccin som är effektivt till 50 procent innebär att det minskar en genomsnittlig persons risk att infekteras av coronaviruset med hälften.

– Många människor har nu fått vaccin i försöken men vi vet inte på det här stadiet om vaccinet lever upp till att vara både effektivt och säkert, sa Margaret Harris under en frågestund på FN:s kontor i Geneve.

Hon specificerade inte vilket eller vilka vaccin hon syftade på. Just nu befinner sig 34 vaccin mot coronaviruset i kliniska prövningar.

Åtta av dem är i, eller på väg in i, den tredje och avgörande fasen. Ett av dessa är det vektorbaserade vaccinet från Astra Zeneca, som Sverige kommerom det godkänts, att få ungefär sex miljoner doser av. Andra är så kallade mRNA-vaccin från till exempel de amerikanska läkemedelsbolagen Moderna och Pfizer.

Även det ryska vektorvaccinet från Gamaleya-institutet ska testas på cirka 40 000 människor i fas 3. Rysslands hälsodepartement har redan godkänt det här vaccinet för användning, och en massvaccinationskampanj planeras i oktober.

Inget vaccin skyddar 100 %
Även om de vaccin som testas så här långt hittills endast når upp till 50 procent effektivitet så finns det enligt, Matti Sällberg professor i biomedicinsk analys vid KI, ingen idé att vara orolig. Det finns nämligen inga vaccin som skyddar hundraprocentigt.

Vaccin mot Hepatit B når till exempel upp till 90 procents effektivitet och ger både ett starkt antikropps- och T-cellssvar.

TBE-vaccinet i sin tur skyddar upp till en nivå på 60 eller 70 procent – det är ett vaccin som bör tas vartannat år för de som arbetar i utsatta miljöer i skog och mark. Men att sätta ribban vid 50 procent för coronavaccin är ändå ett bra mål enligt Sällberg

Matti Sällberg, professor i biomedicinsk analys vid KI.
Matti Sällberg, professor i biomedicinsk analys vid KI

– Det betyder att man halverar antalet personer som riskerar att dö, och att man halverar antalet som insjuknar också. Det är en fördel, inte bara för individen utan också för sjukvården, säger Matti Sällberg.

Finns oroande frågor också
Han påpekar också att en del av de godkända cancerläkemedel som finns på marknaden inte är mer än 15 till 20 procent effektiva. Men även om frågan om vaccinens effektivitet inte oroar Matti Sällberg så finns det något som gör honom åtminstone lite bekymrad:

– Den stora frågan är hur långvarig immuniteten av vaccinen blir, i dagsläget är det omöjligt att svara på.

Flera studier pekar på att de som bildat antikroppar efter att ha varit sjuka i covid-19 tycks tappa sina skydd ganska snabbt. Det skulle kunna innebära en risk för att även antikropparna som skapas genom en vaccination kan försvinna på kort tid. Å andra sidan ger de vaccin som är i kliniska prövningar också skyddande T-celler, som kan finnas kvar under lång tid.

70-plussare i fokus när godkännandet kommer
70-plussare är en av de riskgrupper som först ska komma ifråga när ett eller flera vaccin blir godkända för användning. Äldre personer har i regel ett sämre immunförsvar och brukar inte svara lika bra på vaccin som yngre.

Det mRNA-vaccin som det amerikanska läkemedelsbolaget Moderna testar i fas 3 ska dock, enligt bolagets egen rapport, kunna fungera bra på äldre personer.

Moderna har redan testat sitt vaccin på flera åldersgrupper i det pågående fas 3-försöket. De som är äldre än 70 år har fått lika bra immunsvar som de i åldrarna 18 till 55 och 56 till 70 år. Efter vaccinationen var nivån på antikroppar mot viruset högre än hos ovaccinerade personer som tillfrisknat efter att ha blivit smittade, enligt Moderna.

– Enligt uppgifter som framkom vid en hearing i USA så verkar det här vaccinet inducerar neutraliserande antikroppssvar hos 70-plussare. En fördel med den här typen av vaccinet är att man kan ge det flera gånger, till skillnad från vektorvaccin där immunsvaret mot vektorn kan försvaga effektiviteten av vaccinet, säger Matti Sällberg.