Östersundsbaserade IsoTimber banar väg för att reducera byggbranschens klimatpåverkan. Affärsidén är att tillverka monteringsfärdiga isolerade husstommar av trä med en unik konstruktion bestående av enbart trä och luft. Hittills har ett hundratals byggnader konstruerats med IsoTimbers unika väggar och nu är man redo att ta nästa steg och skala upp ytterligare genom en emission.

Miljön i fokus i IsoTimbers unika konstruktion

Det finns mycket med IsoTimbers konstruktion som är unikt gentemot andra byggmetoder. Stommarna utgörs av byggblock med stående träreglar och en tunn plywoodskiva fastlimmad på vardera sida. Träreglarna inuti blocket är sågade med spår, där luften i spåren skapar en isolerande funktion – Således behövs ingen extra isolering, plast, vindspärrar eller liknande. Den stora mängden trä medför att mycket kol binds under väldigt lång tid. Vill man så kan man även demontera byggnaden och återbruka byggelementen. Spånet från tillverkningen förädlas till pellets och överskottsbitar från fönsterurtag återanvänds i planelementen. Den materialeffektiva tillverkningen sker med låg personaltäthet och el från förnybara energikällor.

Ökad exponering genom media

Både SVT och TV4 har tidigare visat upp IsoTimbers unika konstruktion på bästa sändningstid i programmen Grand Designs Sverige och Husdrömmar som skapat stort intresse bland privata byggherrar men även från arkitekter och entreprenörer. I Grand Designs Sverige fick tittarna se ett par som byggde ett hus i skogen, ritat av den kände formgivaren och arkitekten Jonas Bohlin. Kraven var att materialet skulle vara miljömässigt bra samtidigt som det på ett smidigt sätt skulle vara möjligt att frakta med helikopter och gå snabbt att montera – Valet föll då på IsoTimber.

2020 ett starkt år – Nu redo att accelerera tillväxten ytterligare

Omsättningen under 2020 ökade med 61 % jämfört med 2019 och orderläget för 2021 uppgår redan nu till nära 2020 års omsättning. Ledningen räknar med en omsättning på 30 MSEK under 2021 vilket skulle innebära en omsättningstillväxt på 135 %. Under 2022 så räknar man sedan med ytterligare tillväxt på ca 55 %. Under 2020 fick man även patentgodkännande i Japan och nu tror och hoppas man på att patentansökningarna i Kanada och Europa också ska bli godkända.

Inom kort ska man lansera två egna husmodeller som man tror kommer ge en hög efterfrågan på produkterna och ett viktigt verktyg för att skala upp försäljningen. För att lyckas med detta och för att kunna växa så är IsoTimber nu i behov av att ta in kapital.

Nyligen påbörjades IsoTimbers emission som pågår fram till och med den 30 juni. Totalt ska man fylla kassan med 23,8 MSEK.

Läs mer här om du vill veta mer om bolaget och investera i emissionen!

Klicka här om du vill komma direkt till investeringsmemorandumet!