Isofol Medical har erhållit ett kliniskt användningspatent för läkemedelskandidaten arfolitixorin kommer att godkännas i Europa. Patentet omfattar en dosregim för behandling av solida tumörer, såsom kolorektal, mag-, bröst- och levercancer och löper ut 2038.

Det framgår av ett pressmeddelande som presenterades under måndagsförmiddagen. Isofol Medical ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”.

Patentansökan som kommer att beviljas, EP18150457.2, inkluderar en dosregim med två eller flera injektioner av arfolitixorin i kombination med 5-fluorouracil (5-FU). Dessa två medel kan också ges i kombination med andra läkemedel mot cancer, såsom oxaliplatin, irinotekan och bevacizumab.

”Det är mycket glädjande att vi nu har stärkt våra patenträttigheter också på den europeiska marknaden. Detta patent, som redan har godkänts i USA, Japan och Korea, kommer nu också att beviljas i Europa*”

Det är ett kliniskt patent baserat på data från en tidigare studie (ISO-005) av arfolitixorin och 5-FU hos patienter med metastaserad kolorektal cancer. Data har visat överlägsen aktivitet av arfolitixorin och 5-FU jämfört med standarden för vårdterapi. Den patenterade dosregimen täcker den som används i den pågående globala fas III-studien AGENT, en multicenterstudie på patienter med metastaserande kolorektal cancer ”, säger Ulf Jungnelius, MD, VD för Isofol.

Läkemedelskandidaten studeras för närvarande i en global klinisk fas III-studie med 440 rekryterade patienter.

* EPO, vilket innebär att vi kan välja att täcka upp till 38 länder i Europa.