Inwido faller över fem procent på en i övrigt munter börs under tisdagen efter nyheten att VD och koncernchef Henrik Hjalmarsson har beslutat sig för att lämna Inwido för att tillträda som VD och koncernchef i en annan verksamhet. Inwidos styrelseordförande har mottagit Henriks avskedsansökan och kommer omgående att initiera en rekryteringsprocess för en ny VD och koncernchef. Henrik Hjalmarsson kommer att arbeta vidare som koncernchef under en övergångstid, dock som längst till den 28 februari 2024.

”Jag vill å styrelsens vägnar tacka Henrik för hans ledarskap under de senaste knappa fem åren. Styrelsen och jag beklagar att Henrik väljer att lämna företaget, men vi önskar honom lycka till i hans framtida karriär. Henrik kommer efter överenskommelse att stanna i sin nuvarande position under en övergångstid, dock ej längre än till den 28 februari 2024. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny VD och koncernchef kommer att påbörjas omgående”, säger Per Bertland, styrelseordförande för Inwido.

På tisdagsförmiddagen stod det klart att Henrik Hjalmarsson gått vidare till distributionsbolaget OptiGroup. Där tillträder han som VD och koncernchef