Investmentbolaget Abelco uppger att de saknar ett listat bolag inom e-handelsbranschen och det är något de ser över löpande. Det kommenterar vd Johan Rooth i en marknadsuppdatering.

Vidare uppger han att de tre vertikalerna Gaming, E-handel och Fintech börjat ta fart under lock-down perioden och den digitalisering bolaget pratat sig varma för har börjat ge tydliga resultat.

Rooth uppdaterar även situationen för flera portföljbolag som iCandy, iSecrets, ESPL med flera. iCandy exempelvis uppges ha fått en fantastisk respons från marknaden och bland spelare.