För fjärde kvartalet i rad ser vi att det tas nya investeringsbeslut i vindkraftsprojekt i Sverige, enligt kvartalsrapporten från Svensk Vindenergi för det tredje kvartalet 2023.

Under det tredje kvartalet beställdes vindkraftsturbiner med en total effekt på 272 megawatt (MW). Sammantaget ser det lovande ut för att möta Sveriges industriella elbehov fram till år 2030, eftersom Sverige fortsätter att vara en attraktiv plats för vindkraftinvesteringar. Men det är viktigt att förbättra förutsättningarna för investeringar.

– Den försiktigt positiva trenden från föregående kvartal fortsätter med nya investeringar i vindkraft och för helåret 2023 ser det bättre ut än tidigare befarat. Det är dock fortsatt osäkert framåt samtidigt som utbyggnadstakten behöver öka, säger Erik Almqvist, ansvarig för elnät och elmarknad på Svensk Vindenergi.

Under 2023 har produktionen av vindkraft i Sverige varit relativt svag, och vi ser att de förväntade produktionsnivåerna inte kommer att uppnås fullt ut. Det beror delvis på förseningar i projekt som uppstått på grund av allmän marknadsturbulens, vilket även har påverkat leveranskedjan negativt. Samtidigt fortsätter investeringarna i nya vindkraftsanläggningar i Sverige, och det finns potential att möta industrins elbehov fram till 2030. För att uppnå detta mål måste dock investeringsklimatet i Sverige förbättras ytterligare.

– Det saknas inte vindkraftsprojekt för att vi ska kunna möta industrins elbehov men investeringsförutsättningarna måste bli bättre i Sverige med en mer långsiktig trygghet, säger Erik Almqvist ansvarig för elnät och elmarknad på Svensk Vindenergi.

Enligt samarbetsorganisationen SKGS behöver industrin fram till 2030 ytterligare 70 terawattimmar (TWh) i ny elproduktion. Det är inte bara viktigt att öka kapaciteten utan även att erbjuda konkurrenskraftiga elpriser. Vindkraften är det mest skalbara och prispressande energialternativet och kan snabbt utökas i stor skala.

Under det tredje kvartalet 2023 beställdes vindkraftsturbiner med en total kapacitet på 272 MW. En korttidsprognos från Svensk Vindenergi indikerar att vindkraften kommer att ha en installerad kapacitet på totalt 19 549 MW vid slutet av 2026, med en förväntad årsproduktion på 56 TWh.