Vopy är ett globalt mjukvaruföretag som levererar embedded finance i en SaaS modell med betydande skalfördelar. De embedded finance lösningar som Vopy har utvecklat, innebär att i princip vilket företag som helst kan erbjuda finansiella tjänster till sina kunder under sitt eget varumärke, det passar särskilt företag med stora återkommande kundvolymer. Nu genomför Vopy en nyemission för att skala upp och öka kundanskaffningstakten signifikant.

Vopy hjälper företagen att erbjuda bankkonton, digitala betallösningar, kort och krediter till sina kunder. Utan att de behöver investera i ny kunskap eller nya medarbetare, eller bekymra sig om regulatoriska frågor, som Vopy tillsammans med sina partners tar hand om. Vopy arbetar i en B2B2C modell där man levererar hela vägen till kundernas kunder.

“Vi skapar nu en konkurrenskraftig lösning för privatpersoner som överför pengar mellan Europa och Indien, Bangladesh, Singapore och Nepal. Eftersom dessa länder har en stor befolkning så har våra kunder stora användarvolymer, vilket ger oss en potential till en snabb tillväxtkurva”Sven Hattenhauer, Styrelseordförande Vopy

Läs mer och teckna dig för aktier här!

Tillväxtländer utgör en stor del av marknaden

Överföringar, betalningar och att skicka hem pengar kommer alltid utgöra en central roll i samhället oavsett krig och oroligheter. Marknaden är enorm, bara från Europa skickar migranter hem pengar värda över 100 miljarder USD årligen.  I tillväxtländer som exempelvis Indien och Bangladesh finns utmärkta lösningar likt vårt “Swish”. Vopy har lösningar som kopplar ihop behovet av överföringar från Europa direkt med de lokala överföringssystem i dessa länder. Migranter kan föra över pengar enklare, snabbare och billigare – de kan till och med betala sin mosters mobilräkning i Bangladesh direkt från sin app i Europa.

Planen är att bli ledande inom embedded finance

Vopy får betalt för varje slutanvändare, till en början ca 200 kr per användare och år, över tid ska det överstiga 360 kr per användare och år. Redan under 2024 räknar Vopy med att nå miljontals användare. Affärsmodellen har hög skalbarhet med relativt låga tillväxtkostnader – i och med att de prospekterade kunderna har stora kundvolymer, kan Vopy nå en snabb tillväxt utan större marknadsinvesteringar.

Med en stor global användarbas kan bolaget förändra hur finansiella transaktioner genomförs och inkludera miljontals människor, varav många idag är banklösa, i det globala finansiella systemet.

Expansiv tillväxtplan och högre marginaler

Baserat på nuvarande säljpipeline och den tillväxtmodell som Vopy använder, så är det inte en orimlig förhoppning att den aktiva användarbasen överstiger 70 miljoner inom en femårsperiod. 

Som en följd av de två viktigaste intäktsdrivande faktorerna; ökande ARPU (Average Revenue Per User), antal slutanvändare samt stordriftsfördelar förväntas EBITDA-marginalen öka avsevärt de kommande 5 åren och nå en potentiell nivå på cirka 70 procent högre än vid uppstarten. Vopy räknar med en årlig ARPU som överstiger 360 SEK inom 5 år.

Enorm efterfrågan på produkterna – kapital skapar tillväxt

Globalt finns det en enorm efterfrågan på tjänsterna och Vopy har en välfylld prospectlista. Ett välfinansierat företag är en absolut förutsättning för att nå de uppsatta målen. Begränsad finansiell kapacitet är i nuläget den viktigaste faktorn som hämmar tillväxttakten.

Därför bjuder Vopy in till en emission där du har möjlighet att bli en del av ett spännande bolag och skapa framtidens ekonomiska system.

Teckna aktier med Bank-ID här!

Emissionen i korthet

Emissionsvolym: 845 000 Units motsvarande 33 800 000 aktier, samt 21 125 000 teckningsoptioner.

Teckningsvillkor: Varje Unit innehåller 40 aktier och 25 vederlagsfria teckningsoptioner. Priset för 1 Unit är 30 SEK (teckningskurs per aktie är 0,75 SEK). Minsta teckningsåtagande är 500 Units á 30 SEK, totalt 15 000 SEK.

Teckningsperiod: Till och med 15 november 2022.

Emissionsbelopp: Maximalt 25,35 miljoner sek vid fulltecknad emission.

Bolagsvärdering pre-money: Ca: 151 miljoner sek

Teckningsoptioner: Varje teckningsoption ger rätt att köpa en aktie. Samtliga teckningsoptioner kan utnyttjas under en lösenperiod på cirka en månad, lite mer än 12 månader efter registreringen av den pågående nyemissionen. Lösenpris 1,00 SEK.