Intrum, ett av Europas ledande företag inom kredithantering, tar ytterligare steg för att uppnå sina strategiska prioriteringar och fokuserar sin geografiska närvaro genom att avsluta sina verksamheter i Baltikum och Rumänien. Det framgår av ett pressmeddelande. Aktien stiger på beskedet och handlas just nu upp med drygt 2,7 %.

För att följa Intrums tidigare kommunicerade strategiska mål att förenkla och fokusera sin geografiska närvaro kommer nu verksamheterna i Baltikum och Rumänien att avvecklas. Detta stämmer överens med tidigare meddelade planer om att avyttra verksamheten i Brasilien, vilket totalt sett minskar antalet länder där Intrum är verksamt från 25 till 20.

Aktiva Finance Group, den ledande aktören inom kredithantering på den baltiska marknaden, förvärvar Intrum Baltics servicelösningar och investeringsportföljer för 30 miljoner euro. Transaktionen innefattar 100 procent av aktierna i Intrum Estonia AS, Intrum Latvia SAI och Intrum Lithuania UAB. Förväntad slutförandetidpunkt för den estniska och lettiska verksamheten är det tredje kvartalet, medan den litauiska verksamheten förväntas slutföras under det fjärde kvartalet.

DDM Group, en global investerare specialiserad på portföljer med icke-presterande lån (NPL) i Central- och Sydosteuropa, förvärvar Intrums portfölj av fordringar i Rumänien för en bruttoköpeskilling på 17,3 miljoner euro. Affären förväntas slutföras under det tredje kvartalet, förutsatt att den godkänns av den lokala konkurrensmyndigheten.

Andrés Rubio, verkställande direktör och koncernchef för Intrum, säger: “Genom att minska antalet länder där vi är verksamma kan vi koncentrera våra resurser på franchisemarknader och utvalda strategiska marknader. Att avyttra verksamheten i Baltikum och Rumänien är i linje med vår ambition att skapa en mer fokuserad organisation och att vara marknadsledande inom både kredithantering och investeringar på de marknader där vi har eller kan uppnå en stark position. Detta kommer att lägga grunden för vår kommersiella framgång och ökade lönsamhet.”