Hela 63 procent fler aspirerar på att frilansa under 2023 jämfört med 2022, enligt en rapport från Cool Company.

Den svenska arbetsmarknaden genomgår för närvarande en stor förändring, och allt fler människor väljer att frilansa istället för att ha en traditionell anställning. Enligt en nyligen genomförd mätning av frilansbolaget Cool Company har intresset för att arbeta som frilansare ökat markant över hela Sverige. Under årets första fem månader har antalet registreringar ökat med hela 63 procent jämfört med samma period förra året. Det är en betydande ökning som indikerar en tydlig förändring i hur människor väljer att arbeta.

En av anledningarna till denna ökning är de stigande kostnaderna för hushållen. Många människor upplever att de ekonomiska påfrestningarna blir allt större, vilket gör att de söker alternativa sätt att tjäna pengar. Att frilansa ger möjlighet att arbeta på heltid eller vid sidan av och kan vara ett sätt att dryga ut kassan. I en färsk undersökning har både frilansare och allmänheten svarat att en hög lön är en prioriterad faktor när man söker nya uppdrag eller jobb.

Gotland är det län i Sverige som har den största procentuella ökningen av registrerade frilansare. Under perioden januari till och med maj 2023 har antalet registreringar ökat med hela 300 procent jämfört med samma period föregående år. Även i Örebro län har intresset för att frilansa ökat betydligt, med en ökning på 66 procent. Dessutom har antalet fakturor som skickas av frilansare i Örebro län ökat med 50 procent under 2023 jämfört med 2022.

En intressant observation är att frilansare i flera av Sveriges län har lyckats höja sina priser under det senaste året. Enligt statistik från Cool Company har frilansare i 8 av 21 län lyckats öka sina priser sedan 2022. Södermanland är det län där snittfakturan har ökat mest, med hela 133 procent. Detta kan indikera att frilansare har utvecklat sin kompetens eller breddat sin verksamhet, vilket har lett till en ökad efterfrågan och därmed högre priser.

Gävleborg är ett län där frilansaktiviteten har blomstrat under vintern och våren 2023. Jämfört med 2022 har antalet fakturor som skickas av frilansare nästan tredubblats. Liknande ökningar har även observerats i län som Jämtland, Östergötland och Västra Götaland, där antalet fakturor har ökat betydligt under 2023 jämfört med föregående år.

Enligt en färsk Sifo-undersökning, utförd på uppdrag av Cool Company, är inkomsten den mest prioriterade faktorn både bland allmänheten och frilansare när de söker nya jobb eller uppdrag. Tidigare år har stimulerande arbetsuppgifter legat i topp, men nu har en bra lön tagit förstaplatsen. Detta kan förklaras av de ekonomiska utmaningar som många människor möter. I tider av stigande priser och räntor blir inkomstens storlek en avgörande faktor när man överväger att byta jobb eller ta på sig frilansuppdrag.

Den ökade frilansaktiviteten kan också ses som en indikation på att många människor söker efter sätt att dryga ut sin kassa. Nästan 6 av 10 svenskar (57 procent) visar intresse för att ta på sig frilansuppdrag vid sidan av sitt ordinarie jobb. Bland de som redan är frilansare svarar cirka 32 procent att stigande priser har lett till att de aktivt söker fler uppdrag än tidigare.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att frilansintresset i Sverige har ökat avsevärt under 2023. Hela 63 procent fler människor har registrerat sig för att frilansa jämfört med föregående år. Stora kostnader för hushållen och en önskan om högre inkomst har drivit denna ökning. Frilansare har också lyckats höja sina priser i flera län runt om i landet, vilket indikerar en ökad efterfrågan och möjlighet till bättre ekonomisk ersättning. Det är tydligt att en bra lön har blivit den främsta prioriteringen för både allmänheten och frilansare när de söker nya jobb eller uppdrag.