Svenska bankers primära uppgift är att säkra landets ekonomi och främja en stabil finansiell sektor. FI uppmanar bankerna att de ska vara försiktiga med att ge nya lån till fastighetsbolagen och att de bör göra ordentliga kreditprövningar. I en intervju med SvD betonar Daniel Barr, Generaldirektör på Finansinspektionen, att flera fastighetsbolag kan gå omkull på grund av den ekonomiska situationen.

Kommersiella fastighetsbolag befinner sig för närvarande under stark press. De har vuxit snabbt, är högt belånade och påverkas av höga räntor, en allmän ekonomisk nedgång och sjunkande fastighetspriser, enligt Daniel Barr. Han påpekar att problem på fastighetsmarknaden ofta kan leda till finanskriser och refererar till den tidigare finanskrisen i början av 1990-talet, som utlöstes av skuldsatta fastighetsbolag som inte kunde betala sina åtaganden.

Under de senaste åren har många svenska fastighetsbolag finansierat sin snabba tillväxt genom att emittera företagsobligationer och andra räntebärande värdepapper. Men många av dessa obligationer löper ut de närmaste åren, vilket kan resultera i en kreditkris för fastighetsbolagen. Räntorna har stigit till nivåer som gör att finansiering via företagsobligationer inte längre är ett realistiskt alternativ för många bolag. Därmed förväntas fastighetsbolagen vända sig till bankerna för att få lån.

Det är detta scenario som Daniel Barr varnar för. Han uppmanar bankerna att vara försiktiga och inte agera för huvudlöst i dessa situationer. FI-chefen framhåller att det inte är deras ansvar att rädda fastighetsbolagen, eftersom FI inte har något tillsynsansvar över dem. Bankerna bör istället fokusera på att upprätthålla en sund och stabil finansiell sektor, som kan hantera eventuella påfrestningar och säkerställa att ekonomin inte destabiliseras.